Tillbaka till sökningen

Två befattningar inom Risk Reporting

If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder. Bruttopremieinkomsten var drygt 42 miljarder svenska kronor år 2016. Bolaget har cirka 6 700 anställda. If ägs av finländska Sampo Abp. If erbjuder skadeförsäkringar för kunder på nationella marknader i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Baltikum.

If har en nordisk Risk Management organisation bestående av 45 medarbetare. Inom organisationen återfinns bl a avdelningen Risk Control & Reporting som nu ska förstärkas två Risk Reporting Analysts. Tjänsterna rapporterar till Head of Risk Reporting och är placerade på Ifs huvudkontor i Bergshamra, Solna.

Detta söker vi
Vi söker nu två personer till avdelningen Risk Control & Reporting och närmare bestämt inom området riskrapportering. Rekryteringen avser två roller med lite olika grad av senioritet.

Du blir en viktig del av den grupp inom Risk Control and Reporting som arbetar med Ifs interna och externa riskrapportering. Här får du möjlighet att kombinera utvecklingsinriktat arbete, som regelverkstolkning och projektledning för att ta fram information till riskrapporteringen, med framtagande, utvärdering och analys av rapporter av varierande slag. Genom att medverka både i den kvantitativa och kvalitativa rapporteringen får du också möjlighet att öka din förståelse för Ifs risk- och kapitalhantering. I arbetet kommer du att ha många kontaktytor internt inom Risk Management men även inom Ifs försäkringsverksamhet, kapitalförvaltning, Corporate-funktioner samt IT.

Dina arbetsuppgifter
Beroende på din tidigare erfarenhet kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bl.a innebära att:

  • Framtagande och analys av riskrapportering kvartalsvis och årsvis, såväl intern rapportering som extern rapportering till bl.a. Finansinspektionen
  • Utvecklingsarbete inom riskrapportering och tillhörande process i enlighet med Solvens 2 och IFRS 7
  • Övervaka och analysera regelverksefterlevnad inom Solvens 2 och IFRS7 riskrapportering, med ett särskilt fokus på finansiell rapportering
  • Agera som kravställare samt vara delaktig i IT-projekt kopplade till riskrapportering
  • Ad hoc-arbete och projekt inom ovan nämnda områden
  • För den mer seniora rollen ligger ett större fokus på förståelse för rapporteringen som helhet samt på att driva och koordinera ovannämnda aktiviteter.

Din profil
Du har en akademisk utbildning inom ekonomi samt en kvalificerad bakgrund inom riskrapportering, redovisning eller controlling med erfarenhet av Solvens 2- och/eller Baselregelverket. Har du dessutom erfarenhet av IFRS7 värderas det högt. Goda kunskaper i Excel är mycket meriterande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.För den mer seniora rollen gäller att du dessutom har arbetat med projekt på en högre nivå. Du har då vana av att leda och driva större projekt.

Du som person
Att kunna se helheten och samband utifrån ett mer övergripande perspektiv är en egenskap som du har. Du är en kvalitetsmedveten person med förmågan att driva dina egna projekt och ta egna initiativ samtidigt som du ser vikten av att arbeta för att nå gemensamma mål. Då rollen innebär många kontaktytor i organisationen, från vilka du kommer att behöva information, har du lätt för att samarbeta och har en god kommunikativ förmåga. Vidare är du en flexibel person som har förmågan att anpassa dig efter ändrade förutsättningar.

Ansökan
Då tjänsten skall tillsättas så snart som möjligt vill vi gärna ha din ansökan snarast. Intervjuer sker löpande och annonsen är publicerad tills dess att tjänsten är tillsatt. Ansökan sker via Prodiems hemsida www.prodiem.se. Vid frågor kontaktar du Alexandra af Winklerfelt, tfn 073-922 61 72 eller Caroline Björk, tfn 073-303 34 66.

Välkommen med din ansökan!

Relaterade jobb