BOE: 1-ÅRIGA INFLATIONSFÖRVÄNTNINGAR STEG TILL 3,2% I NOV

2018-12-07 10:30

STOCKHOLM (Direkt) Inflationsförväntningarna (KPI) på ett års sikt i Storbritannien steg till 3,2 procent i november jämfört med 3,0 procent i augusti. Det var högsta nivån på fem år.

Det visar Bank of Englands kvartalsvisa undersökning av inflationsförväntningarna, rapporterar Bloomberg News.

53 procent av de svarande förväntar sig att Bank of England kommer att höja styrräntan det kommande året, jämfört med 58 procent i augusti.

Bank of Englands styrränta ligger för närvarande på 0,75 procent.

Enkäten genomfördes den 2 till 6 november.

Direkt-SE