RÅVAROR: UPP FÖR OLJA OCH RÅVAROR - TABELL

2018-07-12 12:33

Noteringar klockan 12.30

Råolja (pris/fat): 31/12

WTI, första termin +0:47 USD 70:85 0,65% 19,22%

Brent, första termin +0:98 USD 74:38 1,32% 14,84%

Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)

Koppar +57 USD 6.202 0,93% -14,42%

Zink +16 USD 2.579 0,62% -22,30%

Aluminium -5 USD 2.055 -0,24% -9,39%

Nickel +445 USD 14.325 3,21% 12,26%

Bly -44 USD 2.157 -1,98% -13,31%

Tenn +115 USD 19.490 0,59% -2,67%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)

Guld +2:45 USD 1.244:35 0,20% -4,50%

Silver +0:06 USD 15:87 0,38% -6,34%

Dollarindex +0.05 94.77 0,06% 2,87%

(högre = starkare USD)

Direkt-SE