SLEEPO: VITE OM EN ÅRSAVGIFT PGA FELAKTIG INFORMATIONSGIVNING

2018-06-14 16:08

STOCKHOLM (Direkt) E-handelsbolaget Sleepo får en erinran samt åläggs av disciplinkommittén att betala ett vite motsvarande en årsavgift till Spotlight Stock Market.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Anledningen är att bolaget publicerat insiderinformation på bolagets hemsida den 5 januari för att den 8 januari i år skickat in pressmeddelande angående informationen till Aktietorget för omedelbart offentliggörande.

"Det förhållandet att det i efterhand har kunnat konstateras att informationen inte medförde någon kurspåverkan saknar betydelse", framgår vidare i beslutet.

Direkt-SE