STORBRIT: DETALJHANDEL +1,3% I MAJ JMF APRIL

2018-06-14 10:33

STOCKHOLM (Direkt) Den brittiska detaljhandelns försäljningsvolym, inklusive bensin, steg 1,3 procent i maj, jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år ökade försäljningen 3,9 procent.

Analytiker hade räknat med att försäljningen skulle ha stigit 0,5 procent under månaden och ha ökat med 2,4 procent jämfört med samma månad året före, enligt Reuters enkät.

I april steg försäljningen (inklusive bensin) med reviderade 1,8 procent (+1,6) samt steg med oreviderade 1,4 procent jämfört med samma månad föregående år.

Detaljhandelns försäljningsvolym, exklusive bensin steg 1,3 procent i maj, jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år steg försäljningen 4,4 procent.

Analytiker hade räknat med att försäljningen skulle ha stigit 0,3 procent under månaden och ha stigit med 2,5 procent jämfört med samma månad året före.

I april steg försäljningen (exklusive bensin) med reviderade 1,4 procent jämfört med föregående månad (+1,3) och steg med reviderade 1,4 procent jämfört med samma månad föregående år (+1,5).

Under maj steg försäljningen av textilier, kläder och skor med 2,0 procent jämfört med föregående månad. I årstakt ökade försäljningen 2,0 procent.

Direkt-SE