EMU: INDUSTRIPRODUKTION +2,7% I JANUARI JMF JANUARI 2017

2018-03-14 11:00

STOCKHOLM (Direkt) Industriproduktionen i euroområdet sjönk 1,0 procent i januari, jämfört med föregående månad, och steg 2,7 procent jämfört med samma månad föregående år.

Det rapporterar Eurostat.

Förväntningarna pekade mot att produktionen skulle ha sjunkit 0,4 procent jämfört med föregående månad och stigit med 4,7 procent jämfört med motsvarande månad året före, enligt Reuters enkät.

I december steg industriproduktionen med oreviderade 0,4 procent jämfört med månaden före, och steg med reviderade 5,3 procent (+5,2) jämfört med samma månad föregående år.

I hela EU sjönk industriproduktionen 0,7 i januari, jämfört med månaden före, och steg 3,0 procent jämfört med samma månad föregående år.

Direkt-SE