INDUSTRIARB: GLOBAL TILLVÄXTTOPP PASSERATS, SVENSK AVMATTNING

2018-03-14 10:58

STOCKHOLM (Direkt) 2017 var det starkaste året för världsekonomin sedan 2013, men trots detta var den globala tillväxten inte särskilt imponerande. Det mesta tyder på att tillväxttoppen passerats och att den globala konjunkturen mattas något under de kommande åren. Ett orosmoln är risken för protektionism.

För svensk del toppade tillväxten redan 2015 och den gradvisa avmattningen väntas fortsätta under kommande år i takt med att aktiviteten på bygg- och fastighetsmarknad avtar.

Det framgår av Industriarbetsgivarnas nya prognos.

"Risken för ett mer dramatiskt fall på den svenska bostadsmarknaden är dock relativt liten med tanke på fortsatt låga räntor, stark arbetsmarknad och god inkomsttillväxt för hushållen", säger Industriarbetsgivarnas chefekonom Mats Kinnwall i en kommentar i ett pressmeddelande.

Industriarbetsgivarna spår att BNP i Sverige ökar med 2,2 procent i år och 2,0 procent nästa år. Arbetslösheten väntas ligga på 6,6 procent i år och sedan stiga till 6,8 procent nästa år, när många nyanlända kommer ut i arbetskraften.

Svensk tillväxt har lyfts av kraftigt ökade bostadsinvesteringar i spåren av det låga ränteläget, men bostadsbyggandet slår nu om till att i stället dämpa BNP-utvecklingen. Byggloven har vänt ned kraftigt i slutet av 2017, vilket tyder på fallande bostadsinvesteringar i början av 2018.

Nedgången på bostadsmarknaden väntas också påverka privat konsumtion negativt, men effekten spås bli måttlig så länge det sker en mjuklandning på bostadsmarknaden.

Många prognosmakare sätter sitt hopp till att exportindustrin ska ta över stafettpinnen från bostadssektorn, men Industriarbetsgivarna är skeptiska eftersom mycket tyder på att den globala tillväxten håller på att kulminera för denna gång.

"Föga överraskande är svensk export nära kopplad till världshandeln, utan en betydande acceleration i global tillväxt kommer knappast svensk export att ta fart såvida inte kronan faller rejält", skriver Industriarbetsgivarna i som räknar med att svensk export kommer att utvecklas ungefär som världshandeln i stort framöver.

De räknar med en viss avmattning för svensk industri under 2018-2019, vilket gör att det uppsving som synts för industrins investeringar under 2017 knappast kommer att accelerera.

Inflationen väntas parkera sig under Riksbankens mål, med en KPIF-inflation på 1,7 procent i slutet av i år och 1,6 procent i slutet av 2019.

Fortsatt låga löneökningar och inget som talar för att löneglidningen skulle stiga kraftigt gör att Industriarbetsgivarna ser ett fortsatt lågt inflationstryck. Detta gör att Riksbankens inte väntas höja styrräntan i år.

"Först om och när inflationen börjar återvända mot målet i början av nästa år - vilket Industriarbetsgivarnas prognos inte pekar mot - är det realistiskt att förvänta sig en första räntehöjning", skriver de i prognosen.

Enligt prognosen väntas reporäntan höjas med 100 punkter under 2019, till 0,50 procent.

Så länge Riksbanken behåller nuvarande penningpolitiska ansats och fokuserar stenhårt på att få upp inflationen till målet kan man räkna med fortsatt mycket expansiva finansiella förhållanden i Sverige.

"Frågan är dock om den nuvarande regimen är långsiktigt hållbar, alltfler bedömare betonar riskerna för den finansiella stabiliteten om gratispengarna får fortsätta att flöda fritt genom ekonomin. Det återstår att se om den pågående utredningen kring Riksbankens roll resulterar i förslag på förändringar i det penningpolitiska ramverket", skriver Industriarbetsgivarna.

Industriarbetsgivarna 2018 2019

==============================================================

BNP 2,2% 2,0%

Arbetslöshet 6,6% 6,8%

KPIF 1,7% 1,6%

==============================================================

Bild: BNP-prognos

http://i.direkt.se/180314/554259901.png

Direkt-SE