GENMAB: HAR FÅTT MILSTOLPSBETALNING, HÖJER HELÅRSPROGNOS (OMS)

2017-11-15 06:45

(omsändning: nyheten publicerades på tisdagskvällen)

STOCKHOLM (Direkt) Danska Genmab har fått en milstolpsbetalning på 25 miljoner dollar från Janssen Biotech för den första kommersiella försäljningen av blodcancerpreptet Darzalex (daratumumab) i Japan. Med anledning av detta höjer Genmab sin prognos för årets försäljning och vinst.

Det framgår av ett pressmeddelande på tisdagskvällen.

Intäktsprognosen för helåret höjs från intervallet 1.950-2.150 miljoner danska kronor till 2.110-2.310 miljoner danska kronor.

Prognosen för rörelsevinsten höjs från 900-1.100 miljoner danska kronor till 1.060-1.260 miljoner danska kronor.

Bolagets kassa vid årsskiftet beräknas nu komma att uppgå till 4,9 miljarder danska kronor, jämfört med tidigare guidning som var 4,5 miljarder kronor.

De tidigare prognoserna lämnades så sent som den 8 november.

Direkt-SE