TYSKLAND: SER INBROMSNING I EKONOMIN 2H - FINDEP

2017-10-13 10:06

STOCKHOLM (Direkt) Den tyska ekonomin kommer inte att växa riktigt lika mycket andra halvåret som den gjorde under första halvåret. För helåret 2017 väntas BNP öka 2 procent, vilket är den högsta takten på sex år.

Det skriver det tyska finansdepartementet i ett uttalande inför månadsrapporten.

De konstaterar att uppsvinget står på en solid inhemsk grund med ökad sysselsättning och där privatkonsumtionen och de fasta investeringarna ger det största tillväxtbidraget.

Uppgången i ekonomin väntas fortsätta kommande år. Arbetslösheten väntas fortsätta men takten dämpas då människor med utländsk bakgrund i ökad grad träder in i arbetskraften.

Direkt-SE