CATENA MEDIA: STYRELSELEDAMOT ANDERS BRANDT KÖPER 5.000 AKTIER

2017-10-12 20:47

STOCKHOLM (Direkt) Anders Brandt, styrelseledamot i Catena Media, har köpt 5.000 aktier i bolaget.

Det framgår av Finansinspektionens insynslista.

Förvärvet skedde till kursen 76 kronor per aktie.

Direkt-SE