RÅVAROR: UPPGÅNG FÖR OLJEPRISET EFTER LÄTTNAD I HANDELSKONFLIKT

2019-09-12 08:19

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oljepriset visade styrka på torsdagen med en uppgång på drygt en halv procent. En lättnad kunde skönjas i handelskonflikten mellan USA och Kina, där president Donald Trump har gått med på att senarelägga en höjning av tullar på kinesiska varor.

Veckans officiella oljelagerstatistik visade på en minskning av de amerikanska lagren av råolja. Minskningen med 6,9 miljoner fatt var större än den av analytikerna förväntade nedgången på 2,6 miljoner fat, enligt Reuters konsensus.

Bland basmetallerna noterades en blandad utveckling. Nickel och koppar handlades upp med över 1 procent, där kopparn under den senaste månaden återhämtat sig från tvåårslägsta nivåer. Ädelmetallerna visade endast på mindre förändringar.

Noteringar klockan 08:12

Råolja (pris/fat): 31/12

WTI, första terminen +0:36 USD 56:11 0,65% 22,86%

Brent, första terminen +0:39 USD 61:20 0,64% 13,02%

Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin)

Koppar +75 USD 5.847 1,29% -1,10%

Zink +8 USD 2.371 0,32% -3,40%

Aluminium -3 USD 1.823 -0,14% -1,65%

Nickel +230 USD 18.080 1,29% 69,85%

Bly +0 USD 2.093 0,00% 4,10%

Tenn -130 USD 17.645 -0,73% -9,33%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)

Guld +0:17 USD 1497:27 0,01% 16,77%

Silver +0:00 USD 18:11 0,00% 17,17%

Dollarindex +0.31 98.64 0,32% 2,60%

(högre = starkare USD)

KÄLLA: Infront.

Direkt-SE