ECB: FLERA LEDAMÖTER TVIVLAR PÅ BNP-PROGNOS 2H - REUTERS (NY)

2019-04-16 11:45

(Tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Flera ECB-rådsledamöter tvivlar på centralbankens prognos om en återhämtning för tillväxten i eurozonen under andra halvåret i år.

Det uppger källor för Reuters på tisdagen.

Enligt källorna ifrågasätter vissa ledamöter till och med tillförlitligheten i prognosmodellerna.

Skälet till att ledamöterna anser att prognoserna är alltför optimistiska är att både svagheten i Kinas tillväxt och handelsspänningarna dröjer sig kvar.

En "signifikant minoritet" av ECB-rådsledamöterna uttryckte, enligt källorna, tvivel om att en lång förväntad tillväxtåterhämtning kommer under andra halvan av året och vissa ifrågasatte även tillförlitligheten i ECB:s prognosmodeller, med tanke på dess långa historik med nedåtrevideringar.

Eftersom ECB använder dessa prognoser som en nyckelfaktor för policybeslut skulle fler sänkningar av prognoserna för tillväxt och inflation öka sannolikheten att centralbankens första räntehöjning efter krisen, som nu väntas nästa år, kommer att försenas ännu mer.

Enligt Reuters har ECB avböjt att kommentera uppgifterna.

Hittills har ECB hållit fast vid att många av de faktorer som håller nere tillväxten är tillfälliga, och att ekonomin därför kommer att återhämta sig under andra halvåret, efter att avtagande export och urgröpt förtroende nästan dragit ner Tyskland i recession i slutet av fjolåret.

I helgen sade ECB-chefen Mario Draghi att det finns tecken på att dessa faktorer nu håller på att avta, även om den politiska osäkerheten fortsatt är stor.

Men vissa av hans kollegor var inte fullt så säkra och argumenterade för att tillväxthindren var långt ifrån tillfälliga, så det inte fanns något skäl att vänta sig någon påtaglig återhämtning, enligt källorna.

Även om Tysklands enorma bilsektor tog ett engångsslag när de skulle anpassa sig till nya utsläppsregler, så skulle mer permanenta faktorer kunna inkludera ändrade konsumtionsmönster, ett byte bort från diesel och svag kinesisk efterfrågan, argumenterade några ledamöter, enligt källorna.

Direkt-SE