AMASTEN: KÖPER FASTIGHETER, BETALAS DELVIS MED NYA AKTIER

2019-04-16 10:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Amasten köper elva bostadsfastigheter och en tomt i Köping av Sterner Stenhus Fastigheter. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 216 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Sterner Stenhus Fastigheter röstmässiga ägarandel i Amasten uppgår i dag till 18 procent. Med anledning av Sterner Stenhus Fastigheters närståendeställning till Amasten är transaktionen villkorad av bolagsstämmans godkännande.

De förvärvade fastigheterna omfattar 220 lägenheter och 17.381 kvadratmeter med hyresintäkter om 16,9 miljoner kronor per år. Fastigheternas uthyrningsgrad uppgår till 98,6 procent och den viktade direktavkastningen bedöms uppgå till 4,7 procent. Samtliga villkor för transaktionen kommer presenteras i samband med kallelse till ordinarie bolagsstämma vilken kommer offentliggöras inom kort.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till 107 miljoner kronor. Utöver bankfinansiering erlägger Amasten 103 miljoner kronor i form av nyemitterade stamaktier till teckningskurs 5:15 kronor per stamaktie, resterande del erläggs kontant.

Direkt-SE