TRIANON: NORDEA SER VÄRDE PÅ 78-110 KR/AKTIE I UPPDRAGSANALYS

2019-04-16 10:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nordea ser i en uppdragsanalys ett rimligt värde på det Malmöbaserade fastighetsbolaget Trianon på 78-110 kronor per aktie, vilket kan jämföras med bolagets nuvarande aktiekurs på 74:80 kronor på Nasdaq First North.

"Med tanke på att över 60 procent av bolagets totala portfölj utgörs av hyreslägenheter, och den uppåtgående trenden för efterfrågan på hyreslägenheter i Malmö, argumenterar vi att Trianons låga genomsnittliga hyror ger bolaget en kudde mot tuffare ekonomiska utsikter och tydligt kompenserar för företagets genomsnittliga belåningsgrad på 57 procent", skriver Nordea i uppdragsanalysen.

Banken uppger sig se uppsidepotential, särskilt från Trianons projektportfölj i kombination med bolagets ambitioner att investera i renoveringar. Nordea bedömer även att Trianon har kapacitet att fortsätta sin ambitiösa förvärvsstrategi.

Högre finansiell risk motverkas av lägre operationell risk, enligt Nordea.

"Givet den växande befolkningen i Malmö med generellt begränsad köpkraft tror vi att efterfrågan på Trianons hyreslägenheter kommer att vara hög framöver, och därmed att den operativa risken, i termer av risk för vakans, kompenserar för företagets högre finansiell risk", heter det i uppdragsanalysen som Nordea alltså har fått betalt för att utföra.

Direkt-SE