STÅL: SVENSK STÅLPRODUKTION MINSKADE 2,7% JANUARI -JERNKONTORET

2019-02-12 15:19

STOCKHOLM (Direkt) Produktionen av råstål uppgick till 448.000 ton under januari, en nedgång med 2,7 procent jämfört med samma period i fjol.

"Trenden med minskad stålproduktion i Sverige under 2018 har fortsatt under inledningen av 2019", kommenterar Bo-Erik Pers, vd på branschorganisationen Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs med siffror från 11 ståltillverkare i Sverige.

Direkt-SE