NET ENT: TRÖG START 2019,FÖRSENING PENNSYLVANIA- SAMMANF (R)

2019-02-12 09:42

(Rättar: femte stycket (som inleds "Högre ambition…) i rubrik och text, ska vara vinsttillväxt, inte bara tillväxt som angavs i tidigare text)

STOCKHOLM (Direkt) Spelbolagsunderleverantören Net Ent rapporterar en trög start på 2019. Samtidigt försenas lanseringen i Pennsylvania. På Stockholmsbörsen sjönk aktien när handeln inleddes på tisdagen efter att bokslutsrapporten publicerats på morgonen.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Trög start på 2019. Hittills i år är Net Ents spelöverskott räknat i euro 5 procent lägre än under motsvarande period förra året. Orsaken är främst lägre volymer från den svenska marknaden.

"Det är för tidigt att säga något om den svenska regleringens effekter på sikt men vi förväntar oss att de betydelsefulla kunder som vi tecknade avtal med under slutet av 2018 och de nya spel som vi lanserar kommer att bidra till nya intäkter under 2019", skriver vd Therese Hillman i rapporten.

Högre ambition för organisk vinsttillväxt 2019. Net Ent har högre ambition för den organiska vinsttillväxten för 2019 än 2018 års takt.

Som bolaget tidigare har kommunicerat ska utvecklingstakten ökas till 30-35 nya spel under 2019, vilket kan jämföras med 21 nya spel 2018.

Försening Pennsylvania. Samtidigt försenas lanseringen i Pennsylvania.

"I USA följer vi utvecklingen noga efter det amerikanska justitiedepartementets utlåtande i januari om onlinespel, vilket skapat ökad osäkerhet, men ser i dagsläget ingen anledning att ompröva vår ambition att fortsätta växa i USA", skriver vd. Hon konstaterar vidare att lanseringen i Pennsylvania kommer att försenas på grund av "ändrade krav."

Lägre resultat än väntat. Net Ents rörelseresultat, inklusive vissa engångposter, blev 146 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2018 (153). Analytiker hade i snitt väntat sig 172 miljoner, enligt Bloombergs sammanställning. I resultatet ingår kostnader för omorganisation om 22 miljoner och nedskrivning av ett projekt inom virtual reality om 5 miljoner. Exklusive dessa poster låg rörelseresultatet på 174 miljoner (153). Det rapporterade ebitda-resultatet landade på 204 miljoner, inklusive kostnaderna för omorganisationen. Det justerade ebitda-resultatet var 226 miljoner.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat om 230 miljoner, enligt Bloombergs analytikerenkät.

Intäkterna i linje. Intäkterna uppgick till 465 miljoner kronor (425), mot väntade 467 miljoner kronor.

Oförändrad utdelning. Net Ents styrelse föreslår en oförändrad utdelning om 2:25 kronor per aktie (2:25) som aktieägarna ska få ta del av genom ett inlösenprogram. Snittestimatet låg här på 2:29 kronor, enligt Bloomberg.

Direkt-SE