XVIVO: ORDFÖRANDE HAR KÖPT 2.000 AKTIER

2019-02-12 08:52

STOCKHOLM (Direkt) Xvivos styrelseordförande Gösta Johannesson har via bolag köpt 2.000 aktier i bolaget för 154 kronor styck, motsvarande en likvid på cirka 0,3 miljoner kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister med 11 februari som transaktionsdatum.

Xvivo släppte sin bokslutskommuniké den 8 februari.

Direkt-SE