SIMRIS ALG: EBIT -6,8 MLN KR 4 KV, SIKTAR PÅ ÖKAD FÖRSÄLJNING

2019-02-12 08:21

STOCKHOLM (Direkt) Simris Alg, som odlar alger och som tillverkar kosttillskott, redovisar en rörelseförlust om 6,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (-6,4).

Resultat före skatt uppgick till -6,5 miljoner kronor (-6,5).

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,3).

"I och med detta bokslut tänker vi även lämna hundåren bakom oss, där vi på grund av EU-regelverket endast haft obetydlig försäljning. Vi fortsätter givetvis driva processen för att få våra produkter godkända även på hemmaplan, men fokuserar istället våra försäljningsinsatser på andra marknader", säger vd Fredrika Gullfot i en kommentar.

Under 2019 siktar bolaget på en total försäljning på mellan 6,5 miljoner och 11,6 miljoner kronor, med en "målsättning" runt 9 miljoner.

"Vi antar att USA kommer stå för den största delen av vår försäljning under året med cirka 65 procent av omsättningen följt av Sydkorea med cirka 30 procent", heter det i bokslutet.

Direkt-SE