NICKEL MOUNTAIN RESOURCES: EBIT -5 MLN KR 2018

2019-02-12 08:22

STOCKHOLM (Direkt) NGM-noterade Nickel Mountain Group hade en nettoomsättning på 1,4 miljoner kronor under 2018 (85.000 kronor 2017). Rörelseresultatet blev -5 miljoner kronor (-3,6) och resultatet efter skatt blev en vinst om 2,9 miljoner kronor (-7,3).

Nickel Mountain Resources beslutade att genomföra en riktad aktieemission under fjärde kvartalet, som tillför 10,2 miljoner kronor före relaterade kostnader.

Direkt-SE