Riksbankschef Stefan Ingves. Fotograf: Jonas Ekströmer/TT

Minusräntans tid är över – Riksbanken höjer till noll

Riksbanken höjde som väntat räntan till 0,00 procent. 

Riksbanken höjde som väntat räntan till 0,00 procent. Tidigare låg räntan på -0,25 procent.

"Inflationen har varit nära Riksbankens inflationsmål på 2 procent sedan början av 2017 och Riksbanken bedömer att det finns goda förutsättningar för att inflationen ska vara nära målet även framöver. Direktionen har därför, i linje med bedömningen i oktober, beslutat att höja reporäntan från −0,25 till noll procent. Prognosen för reporäntan är oförändrad och räntan väntas ligga kvar på noll procent de närmaste åren", summerar centralbanken i ett pressmeddelande.

Svensk ekonomi har liksom ekonomierna i omvärlden gått in i en fas med lägre tillväxt. Avmattningen sker dock efter flera år med hög tillväxt och stark utveckling på arbetsmarknaden och innebär sammantaget att svensk ekonomi går från en konjunktur som varit starkare än normalt till ett mer normalt läge.

Riksbanken bedömer att BNP-tillväxten i år kommer att uppgå till 1,1 procent, vilket är en sänkning från tidigare 1,3 procent. Nästa år spås en tillväxt på 1,2 procent, oförändrat mot tidigare. Under 2018 var BNP-tillväxten 2,2 procent.

KPIF-inflationen väntas fortsatt visa en ökning med 1,7 procent i år. För nästa år har prognosen sänkts till 1,7 från 1,8 procent. Under 2018 var KPIF-inflationen 2,1 procent.

"Om konjunktur- och inflationsutsikterna skulle förändras kan penningpolitiken behöva anpassas. Förbättrade utsikter skulle motivera en högre ränta. Men om ekonomin istället skulle utvecklas sämre än väntat kan direktionen komma att såväl sänka reporäntan som vidta andra åtgärder för att göra penningpolitiken mer expansiv", skriver Riksbanken.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST