10 heta aktier att satsa på i vinterkylan

Veckans Norden topp 10 består av sex svenska, två norska, en dansk och en finsk aktie.

1.  YIT Corporation(YIT.HEX) - 18 dec 2019. Senaste slutkurs: 5.94 (-0.02)

YIT Corporation har brutit ner genom golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Aktien gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 5.60. Ger signal om vidare uppgång till 6.38 eller mer. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 5.56 euro. Positiv volymbalans visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

2.  Coloplast B(COLOB.CO) - 18 dec 2019. Senaste slutkurs: 812.4 (-1.4)

Coloplast B visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien befinner sig i en rektangelformation mellan stödet på 767 och motståndet på 818. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 804. Ger signal om vidare uppgång till 862 eller mer. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 763 kroner. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

3.  Bilia A(BILIA.ST) - 18 dec 2019. Senaste slutkurs: 107.1 (0)

Bilia A har brutit upp genom taket på den stigande trendkanalen på medellång sikt, och signalerar med det en starkare stigningstakt. Den positiva utvecklingen öppnar emellertid för kortsiktiga korrektioner tillbaka från dagens nivå. Kursen har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 88.27. Målkursen vid 103 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 83.60 kronor. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

4.  Bonheur(BON.OL) - 18 dec 2019. Senaste slutkurs: 199 (2.5)

Bonheur ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 187 kroner. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

5.  Europris(EPR.OL) - 18 dec 2019. Senaste slutkurs: 33.18 (0.2)

Europris ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Kursen har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 27.49. Målkursen vid 31.55 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 27.70 kroner. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.


6.  Clas Ohlson B(CLASB.ST)
 - 18 dec 2019. Senaste slutkurs: 110.9 (-0.2)

Clas Ohlson B har brutit den stigande trendkanalen uppåt på medellång sikt, vilket öppnar för en starkare stigningstakt. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 92.00 kronor. Positiv volymbalans visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

7.  Peab B(PEABB.ST) - 18 dec 2019. Senaste slutkurs: 92.05 (0.05)

Peab B ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 91.68. Ger signal om vidare uppgång till 105 eller mer. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 84.30 kronor. Volymtoppar och volymbottnar stämmer dåligt överens med toppar och bottnar i kursen. Det försvagar den stigande trenden och kan vara en signal om ett kommande trendbrott. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

8.  Samhällsbyggnadsbolaget i Nord(SBBB.ST) - 18 dec 2019. Senaste slutkurs: 24 (0.2)

Samhällsbyggnadsbolaget i Nord ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Kursen har också brutit en motståndsnivå på kort sikt och gett köpsignal från en kortsiktig trading range. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 23.30 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

9.  Industrivärden C(INDUC.ST) - 18 dec 2019. Senaste slutkurs: 226.5 (-0.7)

Industrivärden C ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 223. Ger signal om vidare uppgång till 252 eller mer. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 216 kronor. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

10.  Bure Equity(BURE.ST) - 18 dec 2019. Senaste slutkurs: 200.5 (0)

Bure Equity ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 175 kronor. Positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar, något som förstärker aktien. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Bure Equity. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST