Volvo i japansk mångmiljardaffär

Fordonskoncernen Volvo har tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring om att bilda en strategisk allians med japanska Isuzu Motors, innefattande en försäljning av UD Trucks globala verksamhet från Volvokoncernen till Isuzu Motors.

Fordonskoncernen Volvo har tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring om att bilda en strategisk allians med japanska Isuzu Motors, innefattande en försäljning av UD Trucks globala verksamhet från Volvokoncernen till Isuzu Motors.

Värdet på skuldfri basis (enterprise value) på hela UD Trucks verksamhet är 250 miljarder yen, motsvarande cirka 22 miljarder kronor, och kommer att vara beroende av den slutliga omfattningen av den verksamhet som överlåts och Isuzu Motors due diligence. Överlåtelsen förväntas vid slutförande ha en positiv påverkan på Volvos rörelseresultat med cirka 2 miljarder kronor och öka Volvokoncernens nettokassa med omkring 22 miljarder kronor.

"I ett första steg är avsikten att etablera ett globalt teknikpartnerskap och att skapa en starkare, kombinerad verksamhet inom tunga lastbilar för Isuzu Motors och UD Trucks i Japan och på andra marknader internationellt", skriver Volvo som uppger att överlåtelsen av UD Trucks till Isuzu Motors syftar till att öka tillväxten genom att utnyttja större volymer och kompletterande styrkor.

"De två koncernerna kompletterar varandra i stor utsträckning, både från ett marknads- och produktperspektiv, vilket ger ytterligare möjligheter till samarbeten som kommer att utforskas över tid", skriver Volvo.

Martin Lundstedt, vd för Volvokoncernen, noterar att Volvo och Isuzu Motors har ett väletablerat samarbete inom medeltunga lastbilar i Japan.

"Vi ser att det finns en stor potential i att utöka vårt samarbete inom teknik, försäljning och service men även inom andra områden i framtiden, till förmån för våra kunder och affärspartners", säger Martin Lundstedt.

"Våra kolleger inom UD Trucks har gjort ett fantastiskt arbete med att förbättra lönsamheten de senaste åren och alliansen skapar mycket goda förutsättningar för att fortsätta på den framgångsrika vägen", heter det vidare från Volvo-chefen.

UD Trucks globala verksamhet hade intäkter på totalt 24 miljarder kronor under 2018. Verksamheten hade en minimal påverkan på Volvokoncernens rörelseresultat under det året.

Allt tekniksamarbete mellan Volvokoncernen och Isuzu Motors kommer att hanteras genom separata avtal, meddelas det.

"Undertecknande av bindande avtal förväntas ske under mitten av 2020 och slutligt genomförande av transaktionen förväntas vid utgången av 2020. Alla potentiella transaktioner kommer att vara villkorade av myndighets- och andra godkännanden", skriver Volvo.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST