Fotograf: Fredrik Sandberg/TT

Arbetslösheten fortsätter att öka

Bland ungdomarna mellan 18 och 24 år var 50.000 inskrivna arbetslösa i november, 3.000 fler än under samma månad förra året.

Totalt var 364.000 personer, 7,2 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av november. Det var nästan 25.000 personer fler jämfört med samma månad förra året, då arbetslösheten var 6,9 procent.

Det visar Arbetsförmedlingens, AF, månadsstatistik.

Den öppna arbetslösheten uppgick till 3,9 procent av arbetskraften i november, jämfört med 3,8 procent även föregående månad och 3,6 procent för ett år sedan. Antalet öppet arbetslösa var 197.000, eller 18.000 fler jämfört med samma månad föregående år.

”Vår prognos visar att arbetsmarknaden är fortsatt god även om den är mer dämpad än tidigare. Framöver bedömer vi att arbetslösheten fortsätter öka”, skriver Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, enligt Ekot

Av de inskrivna arbetslösa i november var 156.000 inrikes födda och 208.000 utrikes födda.

Av de utrikes födda var 169.000 födda i ett land utanför Europa. Som andel av den registerbaserade arbetskraften har arbetslösheten bland utrikes födda minskat till 19,7 procent (19,9) på ett år.

Antalet personer med aktivitetsstöd uppgick till drygt 167.000, nästan 7.000 fler jämfört med samma månad föregående år.

82.000 personer hade olika former av arbete med stöd, 19.000 färre jämfört med samma månad föregående år.

Det totala antalet nyanmälda lediga platser var 78.000, jämfört med 97.000 samma månad föregående år.

Antalet varsel uppgick till 5.500 i november, vilket är något högre än snittet de senaste tolv månaderna.

Bland ungdomarna mellan 18 och 24 år var 50.000 inskrivna arbetslösa i november, 3.000 fler än under samma månad förra året.

Läs även: Den kritiserade reformen av Arbetsförmedlingen skjuts upp


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST