Fotograf: Pixabay

Därför rusar vindkraftaktien

Bra snurr på Arise idag. Här är förklaringen.

Arise säljer vindkraftprojektet Skaftåsen, 231 megawatt, och får en fast köpeskilling om 19,1 miljoner euro. Därtill förväntar sig Arise erhålla en rörlig köpeskilling om 6,4 miljoner euro när projektet är färdigställt.

Avyttringen förväntas ge en positiv resultateffekt om totalt cirka 210 miljoner kronor under åren 2019 till 2021, varav cirka 140 miljoner under fjärde kvartalet 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den rörliga delen av köpeskillingen är beroende av hur byggnationen av projektet fortlöper i förhållande till tidplan och budget. Transaktionen innehåller utöver ovan nämnda köpeskillingar en produktionsbaserad tilläggsköpeskilling uppgående till högst cirka 4,5 miljoner euro.

Transaktionen sker genom att aktierna i Skaftåsen Vindkraft AB, som äger projekträttigheterna, överlåts av Arise AB till FW Skaftåsen Bidco, vilket kontrolleras av Foresight Group, en brittisk kapitalförvaltare.

Arise kommer genom förvaltningsavtal ansvara för projektledning under byggnationen och förvalta projektet för Foresights räkning när vindkraftparken är driftsatt.

Siemens Gamesa kommer att leverera 35 turbiner med en nominell kapacitet om 6,6 megawatt vardera. Byggnationen av projektet har påbörjats och vindkraftparken förväntas tas i drift i slutet av 2021.

Aktien steg 5 procent på nyheten på en fallande börs.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST