Fotograf: Unsplash

Nu tar EU fram en plan mot dyra läkemedel och läkemedelskris

“Läkemedelsindustrins vilja att effektivisera och maximera vinster har lett till att man i princip bara har ett par fabriker i världen som tillverkar de vanligaste substanserna.“

EU-länderna gav på måndagen kommissionen i uppdrag att ta fram en plan mot alltför dyra läkemedel och mot läkemedelsbrist.

“Mot slutet av 2020 ska vi ha en ny plan. Jag kommer att träffa alla berörda parter”, sade EU:s hälsokommissionär Stella Kyriakides vid en presskonferens efter hälsoministrarnas möte.

Flera EU-länder begärde att EU ingriper på något sätt mot de höga priserna på läkemedel.
Sverige var dock inte ett av dem. Sverige vill absolut inte ha gemensamma inköp på EU-nivå, sade socialminister Lena Hallengren till Nyhetsbyrån Direkt efter mötet.

“Vi har ingen ambition att överlåta den typen av direkt budgetpåverkande beslut till EU-nivån. Men beroende på vilken situation man är i kan olika EU-länder vara beredda att göra olika saker”, sade hon.

Däremot är Sverige mycket intresserat av att samarbeta inom EU för att motverka läkemedelsbrist. Det är ett problem som Sverige inte klarar själv att lösa, sade socialministern.

“Det är väldigt svårt att se hur vi enkelt ska komma tillrätta med bristfrågan”, sade Lena Hallengren.

“Läkemedelsindustrins vilja att effektivisera och maximera vinster har lett till att man i princip bara har ett par fabriker i världen som tillverkar de vanligaste substanserna. Då blir vi väldigt sårbara”, fortsatte hon.

Att öka informationsutbytet mellan EU-länder och skapa rutiner för när bristsituationer uppstår är relativt givna åtgärder att vidta. Men troligen kan de bara delvis avhjälpa att brister uppstår.

Det finns också risker med att ställa långtgående krav på läkemedelsföretag.

“Det kan påverka företags vilja att marknadsföra vissa mediciner”, sade Lena Hallengren.

Läs även: EU ger grönt ljus för svenskt statsstöd – 520 miljoner till batteriforskning


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST