ANNONS

Domaryrket förde Märit Bergendahl till Palestina

Som domare i det svenska rättsväsendet finns många möjligheter att göra olika saker, utöver den dömande uppgiften. Det är Märit Bergendahl ett bra exempel på. I sin domarroll har hon bland annat haft uppdrag som lärare och deltagit i internationellt arbete. 

Det var som utbytesstudent i USA som Märit Bergendahl efter flera intressanta diskussioner med sin värdpappa, som var advokat, bestämde sig för att hennes framtid fanns inom juridiken. Hon valde därför att läsa juristlinjen i Lund. Efter tiden som tingsnotarie började hon på domarutbildningen. 

”Jag tilltalades av bredden i yrket. Jag är inte en person som vill specialisera mig inom ett område, utan gillar variationen”, säger Märit Bergendahl som i dag är rådman vid Alingsås tingsrätt. 

Flera olika roller

Fakta:

Domarnämnden är en statlig myndighet som ansvarar för rekryteringsprocessen av ordinarie domare och vars främsta uppgift är att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd. Läs mer om Domarnämnden här

EUPOL COPPS är en av EU:s krishanteringsmissioner, som Sverige bidrar till genom att sekondera personal från bland annat rättsväsendet och polisen. Missionen har funnits sedan 2008 och arbetar för att förbättra de statliga institutioner som ansvarar för brottmålskedjan.

Och just variation är ett ord som beskriver Märit Bergendahls karriär väl. Innan hon hösten 2018 reste till Palestina för en ettårig tjänstgöring inom EU:s krishanteringsmission EUPOL COPPS hade hon, utöver arbetet som rådman, bland annat hunnit med att arbeta som administrativ direktör på Göteborgs tingsrätt och som både lärare och biträdande rektor på Domstolsakademin.

”Ett starkt skäl till att jag en gång valde att bli domare är, utöver bredden i arbetsuppgifterna, också känslan av att arbeta i en funktion som är av stor betydelse i en demokratisk rättsstat. Det är ett ansvarsfullt uppdrag som kräver stor respekt för viktiga frågor som allas lika värde och andra mänskliga rättigheter som vi är satta att bevaka”, säger Märit Bergendahl.  

Så var det även under året i Palestina. Som deputy head of Rule of law section arbetade Märit Bergendahl tillsammans med kollegor från 22 andra EU-länder och Kanada med att bygga upp ett fungerande rättsväsende i Palestina. 

”Mitt arbete kretsade kring övergripande frågor om hur institutioner och lagar ska se ut och hur man bygger förtroende för rättsväsendet”, säger Märit Bergendahl. 

Det är frågor hon har engagerat sig i hemma i Sverige, både inom undervisningen vid Domstolsakademin och genom sitt engagemang i det svenska Domarförbundet. 

”Även om vi som svenska domare engageras för att förbättra rättsväsendet utomlands är min erfarenhet att man alltid tar med sig lärdomar hem”, säger Märit Bergendahl. 

Flera vägar till internationellt arbete

Det finns olika sätt att som domare arbeta utomlands. Utöver EU-samarbeten finns även Sida-finansierade utvecklingsprojekt som kan vara allt från föreläsningar om antikorruption eller våld mot kvinnor, till mer långsiktiga projekt. Märit Bergendahl är nöjd med att ha tagit chansen. 

”Det har varit otroligt givande att få arbeta med människor från andra länder och med olika bakgrund. Bland annat har det gett mig en stor förståelse för kulturella skillnader, vilket jag har nytta av både som privatperson och som domare”, säger hon.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST