Storbanken tror på stark börs även 2020

Swedbanks investeringsstrategi ser positivt på aktier inför nästa år och fortsätter att ha övervikt för aktier.

Swedbanks investeringsstrategi ser positivt på aktier inför nästa år och fortsätter att ha övervikt för aktier.

Inom krediter väljer banken att höja upp högavkastande mer riskfyllda obligationer, så kallade high yield, till övervikt. Vikten i räntor minskar.

- Den låga räntan innebär att det kortsiktigt är svårt att motivera att lämna aktiemarknaden till förmån för räntemarknaden. En minskad konjunkturoro talar också för företagskrediter varför vi väljer att minska vikten i räntor ytterligare för att lyfta upp High Yield krediter till en övervikt. Detta innebär en ökad riskexponering i portföljen som också återspeglar vår positiva syn när vi blickar in i 2020. Sammantaget anser vi att miljön bör gynna såväl aktiemarknaden som krediter när investerare letar avkastning, säger Mattias Isakson, Strategi & Allokering, Swedbank, i en kommentar.

Swedbank förespråkar en regionsneutral allokering. Detta medför att USA:s vikt minskade något samtidigt som Japans vikt ökade.

Vikten för räntor minskar alltså ytterligare och en neutral duration behålls samtidigt som krediter höjs till en övervikt med fokus på High Yield.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST