Bild: Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Fotograf: Jessica Gow/TT

Strid om kapitalskatten – ”hetsjakt mot Sveriges företagare”

Liberalernas ingång i skatteförhandlingarna är att skattetrycket ska vara så lågt som möjligt.

Skattepolitik börjar bubbla i den politiska debatten. Vänster- och högerdebattörer positionerar sig inför de stundande förhandlingarna om den stora skattereform som utlovas i 73-punktsprogrammet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

En fråga som det kan bli strid om är kapitalskatterna. Finansminister Magdalena Andersson har varit tydlig - hennes parti vill att kapitalskatterna ska höjas för att minska klyftorna i samhället, men Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson, Mats Persson, tycker tvärt om.

”Jag har noterat den kraftiga retoriken från finansministern. Jag måste säga att jag är förbluffad. Klasskampsretoriken bekymrar mig, jag vänder mig mot hetsjakten mot Sveriges företagare”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

I förra veckan föreslog företrädare för den fackliga tankesmedjan Katalys på DN Debatt att välfärdens fortsatta gemensamma finansiering kan lösas genom en höjd skattekvot, slopat överskottsmål och att statsskulden stabiliseras.

”Alternativet till de lösningar vi skisserar är att ge upp möjligheten till en sammanhållen välfärd där arbetarklass och medelklass ingår i samma solidariska system. Det skulle innebära ett förödande systemskifte”, enligt Katalys-företrädarna.

Och på tisdagens DN Debatt redogör den marknadsliberala tankesmedjan Timbro för sitt förslag till en samlad skattereform. Bland förslagen finns halverad bolagsskatt, sänkt kapitalskatt, enhetlig moms, avskaffad inkomstskatt och att jobbskatteavdraget ersätts med ett jobbgrundavdrag.

Liberalernas Mats Persson tycker att flera av Timbros förslag är intressanta och ligger i linje med det som Liberalerna förespråkar.

Han ser förslaget att ersätta jobbskatteavdraget med ett jobbgrundavdrag på 10.000 kronor per månad som ett "intressant förslag" eftersom drivkrafterna för jobb behöver öka i Sverige.

Liberalerna har länge drivit frågan om sänkta marginalskatter, och fick ju också i Januariavtalet igenom sin hjärtefråga om avskaffad värnskatt.

Mats Persson tror dock att det skulle vara svårt att helt avskaffa den statliga inkomstskatten.

”Vi i Liberalerna vill ju att marginalskatterna ska ner, Sverige har de högsta marginalskatterna på arbete i världen, det skapar stora spänningar”, säger han och tillägger att utbildning lönar sig för dåligt för många grupper, och att han gärna ser att den statliga inkomstskatten sänks.

”Men i det statsfinansiella läge vi har bedömer jag att det är svårt att avskaffa den på ett bräde, men sänka den vill vi”, säger Mats Persson.

Han betonar att Sverige behöver en skattereform som gör det mer lönsamt att utbilda sig, jobba och driva företag, ”men den måste genomföras på ett ansvarsfullt sätt”.

Mats Persson förutsätter att frågan om att synliggöra arbetsgivaravgifterna, ett annat av Timbros förslag, kommer upp till diskussion i förhandlingarna om skattereformen.

Han tycker även att frågan om bolagsskatten, som Timbro vill halvera, är viktig och pekar på att svenska företag behöver konkurrenskraftiga företag.

”Eftersom vi är en liten öppen ekonomi behöver vi ha bättre ekonomiska förutsättningar än andra länder för att locka hit företag och få dem att vilja stanna här. Vi vill titta på detta i en helhet, bolagsskatten är en komponent. Också sänkt kapitalinkomstskatt är en del i det här”, säger han.

Timbro föreslår i sin rapport att momsen ska göras enhetlig och skattebasen breddas, och Liberalerna är öppna för att göra momsen mer enhetlig, enligt Mats Persson.

”Men att ha samma moms på allt är nog en väl stor reform. Det finns sektorer som har lägre moms, som restaurangbranschen, där många arbetslösa får jobb. Det är viktigt att stimulera den typen av jobb”, säger han.

Liberalernas ingång i skatteförhandlingarna är att skattetrycket ska vara så lågt som möjligt.

”Jag ser framför mig en skatteväxling där vissa skatter sänks och vissa höjs, men att resultatet blir att det lönar sig att jobba, plugga och driva företag”, säger han.

Partiet ser minskade ränteavdrag som en finansieringspost för sänkta skatter och förändringar av momsen som en annan.

I Ekots lördagsintervju i helgen antydde finansminister Magdalena Andersson att hon vill använda socialförsäkringarna för att minska klyftorna i samhället.

Enligt Mats Persson får detta diskuteras ”inom ramen för budgetarbetet”.

”Men höjda bidrag som gör det mindre lönsamt att jobba det är vi emot. Vi har ett stort bidragsberoende som sliter isär”, säger han.

Än så länge diskuterar partierna bakom januariöverenskommelsen formerna för hur skattesamtalen ska föras, men Mats Perssons ambition är att samtalen kan komma igång ”i närtid”.

”När reformen blir klar beror på hur diskussionerna mellan partierna går, men det är klart att skattereformer tar tid och det är viktigt att resultatet måste bli bra. Min ambition är att vi ska hinna med så mycket som möjligt under den här mandatperioden”, säger han.

Läs även: Breman vill se strängare kapitalkrav för miljöskadliga företag


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST