ANNONS

Efter FDA-godkännandet: Nu satsar Senzime i USA

I oktober fick medicinteknikföretaget Senzime sitt godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Det innebär att företaget nu kan börja sälja sina produkter i USA, den marknad som vd:n Pia Renaudin ser som den största och viktigaste.

Varje år drabbas 25 miljoner patienter av komplikationer efter uppvaknande från muskelavslappnande narkos. Ofta helt i onödan och vissa fall med så svåra komplikationerna att de inte överlever.

”Muskelavslappnande narkos paralyserar patientens muskler för att göra det enklare för kirurgen att operera, men det innebär samtidigt ökade risker eftersom patienten måste intuberas. Svårigheten är att veta när patienten är redo att andas på egen hand efter operation utan hjälp från andningstuben”, säger Pia Renaudin, vd på Senzime, och fortsätter:

”I Sverige och många andra länder är det därför obligatoriskt att monitorera den neuromuskulära blockeringen och trenden är tydlig – antalet länder som kravställt detta ökar för varje år.” 

Senzime har tillsammans med världsledande forskare utvecklat TetraGraph, ett system som drivs av unika algoritmer, inför, under och efter operation. Systemet är idag marknadsgodkänt i Europa, Japan, Sydkorea och USA.

TetraGraph är ett digitalt system som drivs av en engångssensor som ger mätresultat på bara några sekunder. Tekniken är mer precis och enklare att använda än tidigare lösningar. Den fungerar till skillnad från äldre tekniker vid samtliga typer av operationer, även robotkirurgi. Digitala värden gör att läkaren kan dosera läkemedel individuellt, och andningstuben kan tas bort utan onödig väntan efter operationen men inte så tidigt att komplikationer uppstår. 

”Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer har TetraGraph möjligheter att bidra till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader”, säger Pia Renaudin. 

Satsar i USA

Efter FDA-godkännandet startar nu Senzime upp ett amerikanskt dotterbolag som kommer att driva såväl direktförsäljning som försäljning via distributörer. TetraGraph bygger på en kombination av instrument och engångsartikel, vilket innebär en löpande försäljning och därmed en mycket intressant affärsmodell.

Starka namn

Uppfinnaren av TetraGraph och delägare i Senzime är den välrenommerade läkaren professor Sorin Brull som är verksam vid Mayo-institutet i USA. Senzime har med hjälp av Sorin Brulls nätverk kunnat samla många av de främsta forskarna på området i sitt Advisory Board.

”Genom att samla forskningseliten på området kan vi fortsätta att ligga i framkant när det gäller utvecklingen mot en bättre och säkrare vård”, säger Pia Renaudin. 

Optimistisk inför framtiden

En bra monitorering kan rädda mänskligt liv och lidande samt bespara sjukhusen enorma kostnader. 

”Sjukhusets kostnad då en enda patient drabbas av lunginflammation täcker inköpet av vår monitor, och då räknar vi inte in varken samhällets kostnader eller patientens lidande. Jag har sällan sett så stora möjligheter som Senzime nu står inför”, avslutar Pia Renaudin.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST