ANNONS

Målet med samarbetet: Alla ska ha råd med ett hållbart hem

Alla människor ska ha råd med ett hållbart hem – och ändå ha pengar över till annat.
Med det som målsättning skapades BoKlok, ett samarbete mellan Skanska och IKEA, som i snart 25 år har utvecklat hållbara bostäder med hög kvalitet till ett lågt pris.

Redan från starten har målet varit att skapa moderna bostäder med effektiv resursanvändning, någonting som går hand i hand med BoKloks nyskapade mål om att vara klimatneutrala 2035. Marcus Hedman, Head of Product på BoKlok berättar mer:

”Vi vill vara med och bidra till en mer hållbar värld. Därför arbetar vi aktivt med att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Ett viktigt steg i den utvecklingen handlar om att leva resurs- och klimatsmart. En spännande trend är delningsekonomi – det är något vi försöker uppmuntra till mer i våra projekt, till exempel genom att ge parkeringsplatserna mindre utrymme, samtidigt som vi planerar större utrymme för bilpooler och gemensamma redskapsbodar. För kan våra kunder låna och dela av varandra, bidrar vi på ett konkret sätt till hållbara bostadsområden, städer och samhällen.” 

Grön el är bra el 

Att arbeta med hållbara energikällor är någonting som också ligger BoKlok varmt om hjärtat, och som man gör genom att utrusta alla lägenhetsprojekt med solceller som placeras på taken. Energin som solcellerna genererar används i huvudsak till kundens behov i bostaden, och i de fall det är möjligt även till att exempelvis ladda elbilar.

Om BoKlok

I snart 25 år har BoKlok, som är ett samarbete mellan Skanska och IKEA, arbetat med att utveckla hållbara hem till ett lågt pris. Företaget har skapat nära 12 000 hållbara hem i Sverige, Norge och Finland och håller nu på att expandera i Storbritannien. 

Kontakt:

Kundtjänst: 020-26 55 65

E-post: kontakt@boklok.se

www.boklok.se

”Eventuellt överskott skickar vi tillbaka till elnätet för att det inte ska gå till spillo, för grön el är bra el. Med solceller på taket bidrar du som boende på ett konkret sätt till en mer hållbar samhällsutveckling. Ambitionen är att våra solceller ska vara kostnadsneutrala sett över tid för våra kunder. Investeringskostnaden täcks av den besparing kunden gör när hen inte behöver köpa sin el”, säger Marcus Hedman.

En demokratisk bostadsmarknad

En hållbar bostadsmarknad handlar inte bara om klimatsmarta lösningar. Det är också viktigt att demokratisera bostadsmarknaden, så att fler kan äga sitt boende utan att behöva ta till vassa armbågar, långa köer och nervkittlande budgivningar. Ett omfattande arbete har lagts på att ta reda på vad kunderna har råd med och vad de tycker är viktigast att lägga pengarna på. En ständigt uppdaterad ”kvar att bo för”-kalkyl ger en verklighetsanknuten bild av kundernas utgifter och säkerställer att BoKloks prispolicy är väl förankrad i kundernas verklighet.

”Våra bostäder byggs med förutsättningen att en ensamstående förskolelärare med ett barn ska ha råd att bo i dem”, säger Marcus Hedman.

Boenden med trygghet i fokus 

Moderna bostadsområden är mer än bara en plats att bo på – de ska också vara mötesplatser där människor kan umgås och känna sig trygga. Därför bygger BoKlok för god hälsa och välbefinnande. Ett exempel är SilviaBo, ett boendekoncept för målgruppen 55+, där trygghet och komfort är ett genomgående tema. Här ska man kunna bo kvar längre och bekvämt. 

På BoKlok är man dessutom stolt över att bidra till den biologiska mångfalden som ges utökat utrymme med arbetssättet Gröna hjärtat. 

”Vi vill vara med och bidra till att inte bara bibehålla, utan också utöka den biologiska mångfalden där våra bostadsområden växer upp. Blommande växter är vackert för blicken och knastrande grusgångar känns härligt under fötterna, men de har praktiska syften också, till exempel när det gäller att möta klimatförändringar med ökad nederbörd”, säger Marcus Hedman och avslutar:

”I ett spännande utvecklingsprojekt som BoKlok arbetar med just nu i Malmö tittar vi extra på självförsörjning av exempelvis vatten. Här är tanken att de boende i framtiden ska kunna minska vattenanvändningen i husen och använda regnvatten i och omkring husen på ett nytt sätt. Självförsörjningsplanerna omfattar även el, avlopp samt mat.”  


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST