Fotograf: Press / Unsplash

Svenskarna vill jobba med it – samtidigt råder ”enorm brist” på arbetskraft

Behovet liksom intresset finns för jobb inom it, nu behövs utbildning och ekonomiska incitament enligt en ny rapport.

För cirka två år sedan levererade branschorganisationen IT & Telekomföretagen en alarmerande rapport som fick stor uppmärksamhet om att det kommer att saknas 70 000 personer inom it i Sverige år 2022.

”Jag har jobbat med arbetsmarknadsfrågor i 30 år och har sett en enorm kompetensbrist torna upp sig. Efter larmrapporten för två år sedan kände jag ett stort behov av att agera. Så jag bildade en grupp med bland andra Microsoft och IT & Telekomföretagen för att undersöka vad vi kunde göra”, säger Lars Kry som idag är vd för Sigma IT.

Idag publicerar gruppen, som kallar sig 70000jobb.nu en rapport, Tomorrow Report, som beskriver det svenska folkets syn på it och teknik. Rapporten bygger på svaren från 2000 svenskar i en undersökning som Kantar Sifo genomfört.

”Regeringen har sagt att Sverige ska bli världens mest digitaliserade land samtidigt har vi en enorm brist, det går inte ihop.”

På frågan om hur många som kunde tänka sig att jobba inom it och teknik svarade hela 17 procent att det är intressant för dem.

”Det motsvarar nästan en miljon arbetsföra svenskar. Dessutom vill fyra gånger fler kvinnor jobba inom it jämfört med hur många som faktiskt gör det idag”, säger Lars Kry.

Idag är det endast tre procent av kvinnorna i Sverige som arbetar inom it och teknik, men undersökningen visar att hela elva procent av kvinnorna i Sverige kan tänka sig att arbeta inom området.

”Vi ser även att män och kvinnors syn på it skiljer sig där män anser sig i högre utsträckning vara it-kunniga samt är mer intresserade av tekniken i sig medan kvinnor är mer intresserade av problemlösning med teknikens hjälp samt de etiska konsekvenserna av teknik.”

Undersökningen visar också att det finns en stor tilltro till att digitaliseringen kan bidra till lösningar på klimatfrågan där 44 procent av befolkningen ansåg att it är en väg till framgång. Resultaten visar också att svensken förväntar sig en snabb implementering av ny teknik, såsom drönarleveranser och digitalisering inom sjukvården.

”Svenskarna är också öppna för AI-politiker och robotpoliser. Men undersökningen visar även på oro för att lagar och regler inte ska hänga med samt att risken för ett digitalt utanförskap.”

Lars Kry pekar på två förslag på lösningar. Det ena är att regeringen instiftar en ”techcheck”.

”Det är pengar avsatta för varje individ som vill vidareutbilda sig inom it och teknik, ett substantiellt belopp som verkligen gör skillnad. Undersökningen visar att 400 000 svenskar är beredda att vidareutbilda sig i över ett år för att få dessa jobb.”

Det andra är skattelättnader för bolag som investerar i att ställa om sin personal och öka deras digitala förmåga.

”Tänk pc-reformen i slutet av 1990-talet där det fanns ett behov och pengar sattes av till det. Vi är mitt inne i en revolution nu där det finns oerhörda möjligheter, men tar vi inte dem så kommer jobben att försvinna utomlands. Och det kommer att gå fort.”

Läs även: Stenhårda regler kring arbetstillstånd tvingar deras startup att öppna filial – i Pakistan


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.