Så undviker du korruption i högriskländer – proffsen tipsar: ”Berätta att du inte kan få ut kontanter”

Toppjuristerna ger råd till svenska företag kring hur de ska jobba mot korruption i Indien, Myanmar och Vietnam.

Algeriet, Chile, Hongkong, Irak, Libanon och Sudan. Massprotester utlösta av ett bristande förtroende för statsmakten sprider sig just nu över världen. En gemensam ingrediens bakom dessa förtroenderas stavas korruption. 

Samtidigt menar Världsbanken att korruption är en av de främsta hindren för att få slut på extrem fattigdom till år 2030. 

För svenskt näringsliv på jakt efter nya marknader gäller det att vara förberedd på vilken typ av korruption som väntar och att ha interna system för att fånga upp den. 

På plats på Grand i Stockholm för att ge råd till svenska företag kring hur de ska jobba mot korruption i Indien, Myanmar och Vietnam finns Hikaru Oguchi från den japanska advokatfirman Nishimura & Asahi och Shankh Sengupta på den indiska motsvarigheten Trilegal, byråer som nu satsar på att hjälpa svenska företag. 

”Många har uppfattningen att Indien är väldigt korrupt och att det skulle bero på avsaknaden på lagar. Men inget kunde vara mer fel. Lagarna är tuffare i Indien än internationellt”, slår Shankh Sengupta fast. 

Han berättar att det skedde en stor förändring i regelverket 2011 och 2012 vilket ledde till att många i ledningarna i stora bolag men även politiker hamnade bakom galler. En annan stor skillnad är att juristerna idag framförallt jobbar preventivt med korruption jämfört med tidigare då det främst handlade om att släcka bränder. 

”Det finns tillräckligt med lagar i Indien idag. Den nya regeringen jobbar istället med att få högre efterlevnad. Men det handlar om också om att skapa mer samstämmighet med internationell lagstiftning”, säger Shankh Sengupta. 

En utmaning i Indien är att det finns såväl nationell som lokal lagstiftning mot korruption, något som är viktigt för företagen att ha koll på. 

Utmaningarna på en nyöppnad marknad som Myanmar ser på många sätt annorlunda ut berättar Hikaru Oguchi. 

”Lagarna ändras mycket ofta. Det skapar en stor osäkerhet. Samtidigt är kapaciteten i systemet bristfällig och landet befinner sig fortfarande i en lagstiftnings- och implementeringsfas. I Myanmar för vi många diskussioner med myndigheter för att skapa oss en bild av läget.”

I Vietnam, en marknad där Hikaru Oguchi varit placerad under en rad år, har lagstiftningen mot korruption kommit längre.

”Där finns mycket fler riktlinjer än i Myanmar.”

Ett extra öga bör läggas på de sektorer som har mycket kontakt med staten, menar de båda juristerna.  

”Verksamhet som exempelvis land och infrastruktur men också läkemedelssektorn, där det finns extra stora risker med provisioner från bolagen till läkarna, bör läggas extra fokus på”, säger Shankh Sengupta. 

De svenska företagens närvaro i Indien har ökat kraftigt de senaste åren och det finns mycket att lära av dessa bolag menar Shankh Sengupta. 

”De svenska bolagen följer inte bara lagarna, de försöker vara bra företag även på andra sätt. Men de kör lite ’the American way’, det vill säga på samma sätt på alla marknader. På en marknad som Vietnam till exempel måste du dock utveckla fler kanaler för att förstå lokala regler, praxis och kultur samt för att kommunicera med de lokalt anställda på ett lättare sätt, anpassat efter den lokala kulturen.” 

På frågan om vad de svenska företagen bör göra innan de beslutar sig för att gå in på indiska marknaden svarar Shankh Sengupta.

”Först måste de försöka förstå lagstiftningen, sedan ska de göra en due diligence på de partners de ska jobba med i landet och hitta de personer som är bäst lämpade att jobba tillsammans med.”

Han får medhåll av Hikaru Oguchi som samtidigt understryker vikten att få rätt råd från lokala rådgivare.  

Avslutningsvis ger de båda toppjuristerna ett tips av mer praktisk karaktär för lokalanställda att använda sig av när det ställs krav på mutor. 

”Berätta för motparten att du jobbar för ett svenskt bolag och inte kan få ut kontanter. Säg att du måste kolla och be att få återkomma. Då förstår den andra personen att det är fler personer involverade i transaktionen”, säger Shankh Sengupta. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST