Fotograf: Jill Bederoff

Toppstudenter sätter press på ohållbara företag

Nu lanseras verktyget där ingen arbetsgivare kommer undan.

För ett drygt år sedan hade över 18 000 studenter på olika topputbildningar skrivit under ett manifest där de hotade att välja bort arbetsgivare som inte tog klimatfrågan på allvar. Studentmanifestet, som snabbt spreds över Europa, syftade till ”ekologiskt uppvaknande” i näringslivet. 

Joakim Rydén, masterstudent i Industriell ekonomi på KTH, och Cecilia Nyquist, som läser tredje året på Handelshögskolan, är två av de studenter som agerade ambassadörer för manifestet i Sverige. 

Nu tar toppstudenterna nästa steg för att sätta press på klimatslarviga företag. 

”Efter ett år av möten med chefer i näringslivet, politiker och professorer har de franska studenterna tagit fram en plattform med konkreta verktyg som ska guida studenterna när de ska välja arbetsgivare”, berättar Joakim Rydén. 

På den nya plattformen kan studenterna hitta en rad frågor som de kan använda för att ta reda på om en tänkbar arbetsgivare har tagit klimatutmaningen på allvar.

Ett exempel ur högen är om det finns en diskussion i bolaget kring hur den cirkulära modellen kan användas för minska problemen med utarmning av jordens resurser. Där går också att hitta ett frågebatteri för att vaska fram bolag som använder ”greenwashing” och tips om hur man kan få en befintlig arbetsgivare att arbeta mer hållbart. 

De franska studenterna har också valt att publicera många av de svar de fått när de testat verktyget på franska företag. 

”Även om vi inte har gjort motsvarande i Sverige är flera av de tillfrågade företagen internationella och därför högst relevanta även för oss”, säger Joakim Rydén. 

Det var studentmanifestet och andra liknande aktioner som fick Cecilia Nyquist och fem andra studenter på Handelshögskolan i Stockholm att dra igång SSE Students for Climate Action, SSCA, i vintras. Där jobbar studenterna med att få skolan att minska sina utsläpp och påverka utbildningen så att studenterna är mer förberedda på framtidens klimatutmaningar. 

Manifestet har enbart tagit fasta på den ekologiska hållbarheten och inte vare sig den sociala eller den ekonomiska, men såväl Joakim Rydén och Cecilia Nyquist resonerar som så många, allt hänger ihop och påverkar varandra. 

På frågan om vad som är absolut viktigast att fokusera på för att bedöma potentiella arbetsgivare menar de att det är upp till varje individ att göra den bedömningen. 

”För mig personligen handlar det om att företaget har en genuin vilja att ställa om och att det ekologiska hållbarhetsarbetet är en del av den övergripande strategin med en tydlig plan för att minska verksamhetens utsläpp av växthusgaser”, säger Cecilia Nyquist.

Idag har manifestet närmare 32 000 underskrifter (31 902 stycken). 

”Jag vill att hela affärsmodellen ska en positiv påverkan på ekologisk hållbarhet. Jag vill kunna ställa frågan om företaget kommer att bidra till en bättre och mer hållbar värld, och om svaret är ja på den frågan är jag intresserad.”

Den nya plattformen släpptes förra veckan i Frankrike och förutom att den blev väl uppmärksammad i traditionella media spreds den snabbt i sociala kanaler, inte minst på Linkedin där den delades 1000 gånger under de första dagarna berättar Joakim Rydén och Cecilia Nyquist.

Läs även: Ikea: Att vara privatägd gör det lättare att vara hållbar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST