Fotograf: Pexels

Strålande börsmorgon för solenergibolaget – storbanken backar

Stockholmsbörsen vänder ned 0,56 procent när handeln inleds på onsdagen, efter uppgång dagen före. 

Stockholmsbörsens OMXS30-index backar 0,4 procent i öppningen.

På tisdagen riktades mycket fokus på USA:s president Donald Trumps tal, som hölls efter svensk börsstängning, men efter talet kunde en viss besvikelse skönjas bland marknadsaktörer sedan få nya insikter kunnat dras om hur handelssamtalen mellan USA och Kina fortlöper.

Det som förmedlades var dock att ett avtal kan vara på plats inom kort och att om Kina inte önskar det avtal som bjuds så kommer landet straffas hårt med tullar.

USA-terminerna låg på lätt minus på morgonen, svensk tid. New York-börserna handlades initialt upp på tisdagen, men föll sedan tillbaka efter Donald Trumps anförande. S&P 500 stängde på plus 0,2 procent.

De asiatiska börserna har backat på onsdagen efter att oroligheterna i Hongkong tagit ny fart och det samtidigt inte synts några väsentliga framsteg i handelssamtalen, vilket tryckte ned kinesiska index.

Ur svenskt perspektiv väntas inflationsstatistik för oktober tidig förmiddag.

Bland morgonens svenska nyheter sätter solenergibolaget Soltech ett nytt tillväxtmål om 4,7 miljarder kronor i rörelseintäkter under år 2024. Rörelsemarginalen beräknas till mellan 3-6 procent med målet att på sikt nå 8-10 procent. Den kinesiska verksamheten är inte inräknad i detta mål eftersom planen är att notera Advanced Soltech Sweden på First North under den första halvan av 2020. Aktien rusar 11,52 procent i öppningen.

Estlands finansminister Martin Helme anser att Swedbank inte varit ärliga mot den estniska finansinspektionen, enligt en intervju med Dagens Industri där han även uppger att han tror att Swedbank inser att det väntar "tunga böter" från USA. Aktien backar 2 procent i börsöppningen.

Resultatet av tre aktieplaceringar som aviserades efter börsstängning på tisdagen har meddelats på onsdagsmorgonen.

I Ambea sålde största ägaren Actor totalt 12 miljoner aktier, vilket var mer än de cirka 10 miljoner aktier som angavs i förhandsbeskedet. Priset var 70 kronor per aktie. Aktien stängde på 75:90 kronor på tisdagen. Den sålda posten motsvarar cirka 12,7 procent av det totala antalet aktier.
Kursen i den placering som gjordes i Bonesupport blev 29:70 kronor och omfattade cirka 2,5 miljoner aktier, motsvarande cirka 4,8 procent av kapitalet. Aktien stängde på 33:00 kronor på tisdagen och backar nära 4 procent i öppningen.

Vicore Pharmas riktade emission utökades till 7,8 miljoner, efter stark efterfrågan.

Teckningskursen blev 16 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt på 1,5 procent jämfört med tisdagens stängningskurs på 16:25 kronor.

Kinnevik handlas från och med onsdagen exklusive rätt att erhålla inlösenaktier vid utskiftningen av innehavet i Millicom. Varje stamaktie i Kinnevik kommer att ge rätt till en inlösenaktie, och varje inlösenaktie kommer att ge rätt till 0,1372 depåbevis i Millicom, vilket baserat på tisdagens stängningskurs ger ett värde på 55:73 kronor per aktie. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST