ANNONS
Stefan Ericson & Mathias Lundmark.

Strikta krav på hållbarhet – Svanenmärkt räntefond med fokus på bärkraftiga bolag

Fonden Pareto Global Corporate Bond har en diversifierad portfölj av globala företagsobligationer med fokus på bärkraftiga bolag. Som Sveriges första Svanenmärkta räntefond uppfyller fonden också strikta krav på hållbarhet.

Fondförvaltaren, Pareto Asset Management, har varit med länge och är en av pionjärerna inom kreditförvaltning i Norden. Stefan Ericson och Mathias Lundmark, som förvaltar Pareto Global Corporate Bond berättar här om deras strategi och mandat.

”Pareto Global Corporate Bond har en tydlig investeringsprocess där vi väljer bort sektorer från första början med högre risk som råvaror, gambling och gaming, tobak och vapen”, säger Stefan Ericson, Head of Fixed Income i Pareto Asset Management och fortsätter:

”En negativ screening, kombinerad med positiv screening i hållbara bolag och mer defensiva industrier är något vi tror kommer skapa en bättre långsiktig avkastning för våra kunder. Pareto Asset Management arbetar systematiskt med etiska värderingar i alla sina fonder. Vår globala fond Pareto Global Corporate Bond tar detta ett steg längre och blev 2018 den första Svanenmärkta kreditfonden i Sverige.” 

Både Stefan Ericson och Mathias Lundmark har lång erfarenhet av finansbranschen och har tidigare arbetat på bank respektive hedgefond i New York men också på ledande fondbolag i Sverige. Paretos globala fond fungerar som ett komplement till den nordiska systerfonden Pareto Nordic Corporate Bond. Tillsammans skapar de båda fonderna en hållbar strategi med närhet till Norden och global exponering som ska fungera som pusselbitar i en investerares ränteportfölj. Båda fonderna är valutasäkrade till SEK.

Pareto Global Corporate Bond

En aktivt förvaltad räntefond med global exponering och SEK-skyddade innehav. Kupongerna (kontantavkastningen) i fonden ligger i skrivande stund på i snitt 4,5 procent i lokal valuta. Fonden finns valbar direkt hos Pareto Asset Management, din rådgivare eller hos din bank och i PPM.

- Fondtyp: Räntefond 
- Förvaltningsavgift: 1 % 
- Riskprofil: 3/7

Läs mer här!

En del av bolagen i Pareto Global Corporate Bond är marknadsledande underleverantörer och en del är skogsrelaterade samt hälsorelaterade bolag. Det finns givetvis fler sektorer men de tre ovan lyfts fram som kärnsegment i fonden.

”Vi investerar till exempel hellre i ledande globala underleverantörer än i priskänsliga råvaror eller fastighetsobligationer utan pant. En bred global exponering är huvudanledning till att vi avviker mot kreditexponering här i Norden och kan bidra till kunders portföljer och diversifiering”, säger Mathias Lundmark.

”Vi är också väldigt stolta över att vara den första kreditfonden i Sverige med Svanens kvalitetsstämpel, sparare runt om i Norden kan nu också investera i en Svanenmärkt kreditfond som uppfyller tuffa hållbarhetskrav”, avslutar Stefan Ericson.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST