ANNONS

Positiv avkastning även vid börsnedgång

Atlant Fonder har ett av Sveriges bredaste utbud av absolutavkastande fonder och hade stora framgångar under 2018 vilka fortsatt 2019. Sex av sju fonder gav positiv avkastning och Fondmarknaden, Sveriges största fondhandelsplats, utsåg Stability Offensiv till Årets Hedgefond 2018.

Atlant Fonder har fem marknadsneutrala fonder med låg korrelation till aktiemarknaden. Av dessa fem avkastade lågriskfonderna Stability Offensiv och Opportunity 5,2 procent under 2018, ett år då de flesta tillgångsslag uppvisade minusavkastning. 

”Vår förvaltningsstil är marknadsneutral förvaltning på riktigt. Målet är att skapa en positiv avkastning såväl i börsuppgång som i börsnedgång. Merparten av fondernas kapital är investerat i nordiska företagsobligationer”, säger Michael Ekelund, vd på Atlant Fonder.  

Den aktiva ränteförvaltningen kombineras med derivatstrategier på aktieindex och räntor. 

”Vi är aktiva på derivatmarknaden och vårt sätt att arbeta med derivatstrategier är något som särskiljer oss från många andra hedgefondbolag. En viktig del i vårt arbete är att begränsa effekterna av de mindre lyckade placeringsbesluten”, säger Michael Ekelund och tillägger:  

”När vi tar en derivatposition använder vi endast en mycket liten kapitalinsats vilket gör att förluster blir små de gånger vi har fel. När vi har rätt så kan affärer med vinst bli flera gånger det satsade kapitalet eftersom vi drar nytta av hävstången som finns i optioner.”

Om Atlant fonder

Atlant Fonder är ett fristående, entreprenörsdrivet fondbolag grundat 2006 som uteslutande driver aktiv förvaltning av sju hedgefonder. Deras mål är att skapa positiv avkastning i såväl börsuppgång som börsnedgång. 

Läs mer här!

Atlant Fonders fondförmögenhet uppgår till närmare 5,5 miljarder och har fördubblats de senaste två åren. Det är ett resultat av god kursutveckling i fonderna och att allt fler har upptäckt värdet av att ha Atlants marknadsneutrala fonder i sina portföljer. 

”Atlant Stability är vårt tryggaste alternativ och förväntas avkasta 1,5 – 2 procent under 2020. Fonden är ett bra alternativ till korta räntefonder och bankkonto. För den som söker en avkastning på 4 – 5 procent kan Opportunity vara ett mycket bra alternativ till företagsobligationsfonder”, avslutar Michael Ekelund. 

Riskinformation
Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST