Medtechbolaget sadlar om till cannabis - aktien tokrusar

Ska investera i marknaden för cannabis och annan alternativmedicin. 

Medicinteknikbolaget Quickcool vill ändra namn till Bio-Med Cannabis Europe och sadla om till holdingbolag för att investera i marknaden för cannabis och annan alternativmedicin. Ett separat nytt dotterbolag ska fortsätta att utveckla den befintliga produkten Quickcool System som på sikt kan komma att knoppas av.

Det framgår av ett pressmeddelande på söndagskvällen.

Quickcool vill bli en "betydande aktör" på marknaden för användning av cannabis i medicinska applikationer genom att investera i hela värdekedjan inom cannabisindustrin.

Som ett första steg med den nya inriktningen förvärvas 8,5 procent i kanadensiska HTC Purenergy, en producent av CBD-cannabis. Transaktionerna väntas genomföras under december, dock senast den 31 januari 2020, och transaktionsvärdet uppgår till cirka 20 miljoner kronor.

Quickcool har erhållit ett förslag till huvudsakligt innehåll i ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO), gällande en finansieringslösning baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev samt teckningsoptioner. Finansieringslösningen innebär att bolaget under en treårsperiod kan erhålla ett totalt kapitaltillskott om 600 miljoner kronor. I samband med att avtalet ingås ska bolaget utställa teckningsoptioner till ett värde av 20 miljoner kronor.

Finansieringen av det helägda dotterbolaget avses ske under en period om 12 till 15 månader av treårsperioden med ett belopp om mellan 13-16 miljoner kronor. Avsikten är att, efter det att Quickcool System har erhållit CE-märkning, när det är affärsmässigt motiverat genomföra en avknoppning till tredje part eller åter notera det helägda dotterbolaget i en separat IPO-process.

EHGO tillhandahåller sedan tidigare finansieringslösningar till Quickcool.

Beslut om Quickcools nya inriktning ska tas på en extra bolagsstämma den 3 december.

I enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk kommer Quickcool att be Spotlight godkänna den nya verksamheten. Följaktligen kommer en ny noteringsansökan att lämnas in till Spotlight.

Aktien rusar 30 procent idag.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST