Fotograf: Pexels

Impact Coatings i köpavtal med Hyundai – aktien tokrusar 95% i börsöppningen

"Syftet med den riktade nyemissionen är att öka bolagets kapital i syfte att realisera potentiella tillväxtmöjligheter och att etablera en långsiktig industriell relation med Hyundai".

Impact Coatings, som är verksamt inom så kallad PVD-beläggning och listat på First North, har tecknat ett utvecklingsavtal med sydkoreanska Hyundai Motor Company.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Utvecklingsavtalet avser utvecklingen av beläggningsteknologi för bipolära flödesplattor av metall att användas i vätgasdrivna bränslecellsfordon.

Parterna ska "gemensamt forska kring och utveckla nya material, processer och utrustning för beläggningar för att applicera på bipolära flödesplattor inom en mängd olika applikationer, inklusive bränsleceller och/eller vätgasproduktion", enligt avtalet.

Avtalet reglerar bland annat "sedvanliga kommersiella villkor", exempelvis rörande exklusivitet.

"Avseende exklusivitet ska teknik som utvecklas gemensamt inom ramarna för det gemensamma utvecklingsavtalet vara exklusivt för de två parterna under en bestämd tidsperiod", skriver Impact.

Som en del av avtalet ska Impact Coatings etablera "fysisk närvaro" i Sydkorea. För bland annat det syftet genomför bolaget en emission om 65 miljoner kronor, riktad mot Hyundai och storägaren Accendo Capital.

Hyundai satsar motsvarande 38 miljoner kronor via emissionen och får 5,4 miljoner aktier, motsvarande en ägarandel om 10,4 procent.

Accendo Capital, som redan äger 5,6 procent av Impact och som är en av de största ägarna, kommer skjuta till 27 miljoner kronor via emissionen och därmed öka ägarandelen till 12,0 procent.

Den riktade emissionen genomförs till kurs 7:00 kronor per aktie. Impact-aktien har gått starkt under den senaste tiden och stängde på 7:38 kronor på tisdagen. Kursuppgången summeras till 48 procent sedan den 16 oktober. Impact skriver att emissionskursen motsvarar en "premie om 30 procent mot de senaste fem handelsdagarnas genomsnittliga volymviktade aktiekurs per den 11 oktober".

"Syftet med den riktade nyemissionen är att öka bolagets kapital i syfte att realisera potentiella tillväxtmöjligheter och att etablera en långsiktig industriell relation med Hyundai, en global ledare i fordonsindustrin och en erkänd pionjär inom bränslecellsteknologier", skriver Impact Coatings.

Hyundai har även nominerat en ledamot till styrelsen i Impact Coatings i form av Sukhwan Yun som i dag har titeln "Senior Manager" inom Hyundai-koncernen.

Den riktade emissionen och valet av ny styrelseledamot förutsätter ett godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 22 november.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST