Fotograf: Pexels

Tiptapp får avslag på överklagan om förbud mot avfallshantering – går vidare till domstol

Stockholms stad har förbjudit Tiptapp att hantera avfall.

Länsstyrelsen avslår avfallsappen Tiptapps överklagande av Stockholms stads förbud mot avfallshantering och bolaget tar nu ärendet vidare till domstol.

"Det måste finnas utrymme för innovativa lösningar som gör det enklare för enskilda att återvinna och göra gott för miljön. Myndigheternas stelbenta tolkning av lagen skapar onödiga hinder för företag som försöker hitta nya sätt att verka för en bättre miljö", säger Tim Bjelkstam, en av Tiptapps grundare, i ett pressmedddelande.

Tiptapp, som hjälper privatpersoner med att bli kvitt hushållsavfall, överklagade förbudet från Stockholms stad om att man inte får ägna sig åt den verksamheten då avfallsuppgiften faller på kommunerna. Enligt gällande lag måste kommunerna ta hand om avfallet för att säkerställa att den inte hamnar på fel plats.

Bolagets val att gå till domstol grundar sig dels på att ett antal andra kommuner har bedömt att Tiptapps tjänst är förenlig med lagen.

Tiptapp är uppbackat av bland annat GP Bullhound och Avito-grundarna Jonas Nordlander och Filip Engelbert.

Läs även: 5 svenska startups som vill få dig att dumpa ”slit och släng”-mentaliteten för gott


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST