Fotograf: Pressbild Saab

Försvarsbolagets rapport krossar förväntningar

Försvarsbolaget Saab redovisar en högre omsättning och vinst än väntat.

Omsättningen uppgick till 7 914 miljoner kronor (6 419), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 6 669.

Ebitda-resultat blev 849 miljoner kronor (205), med en ebitda-marginal på 10,7 procent (3,2).

Rörelseresultatet blev 518 miljoner kronor (-61). Rörelsemarginalen var 6,5 procent.

Justerat rörelseresultat utföll på 518 miljoner kronor (237), med en justerad rörelsemarginal på 6,5 procent (3,7).

Resultatet efter skatt blev 295 miljoner kronor (-92), analytikerkonsensus 179.
Resultat per aktie hamnade på 2,01 kronor (-0,87).

Orderingången landade på 9 383 miljoner kronor (4 519). Orderstocken är 96 miljarder kronor (102,4).

”Mindre ordrar fortsatte att växa i jämförelse med tredje kvartalet 2018. Att öka antalet små och medelstora ordrar har varit en målsättning för Saab. Efterfrågan på marknaden är fortsatt stark och framåt ser Saab betydande affärsmöjligheter", skriver avgående vd Håkan Buskhe i en kommentar.

Saab upprepar sina prognoser för helåret 2019.

Förväntningarna om det operationella kassaflödet är att det kommer vara negativt för helåret 2019, men på en bättre nivå än 2018.

Vad gäller försäljningstillväxten och rörelsemarginalen under 2019 väntas den förra vara i linje med bolagets långsiktiga mål om en årlig organisk tillväxt på fem procent. Rörelsemarginalen, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2018.

Saab upprepar även en tidigare formulering.

”Därmed tar Saab ett ytterligare steg mot sitt långsiktiga finansiella mål: en rörelsemarginal på 10 procent per år över en konjunkturcykel.”

Läs även: Saab ger upp kampen om indisk miljardaffär


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST