Studie: ”Växande global elit” flyger tusen gånger mer än genomsnittet

Samhället behöver förhålla sig till en utveckling där en mindre grupp av “superemitters" står för en stor och växande del av de totala utsläppen.

En växande elits livsstil släpper ut flera tusen gånger mer koldioxid än genomsnittet.

Det visar en ny rapport från Lunds universitet, där tio internationella offentliga personers flygvanor har kartlagts under ett år. 

Medan begreppet flygskam har brett ut sig, åtminstone i Sverige, visar studien att internationellt kända, köpstarka personer inte har ändrat sin livsstil. 

De tio personer som har undersökts i studien är slumpmässigt valda och har plockats från fyra kategorier. 

Mest flög Bill Gates som släppte ut 1600 ton CO2, följt av Paris Hilton och Jennifer Lopez på 1260 ton respektive 1050 ton. Minst flög Emma Watson, som släppte ut 15 ton CO2. Det globala genomsnittet på utsläpp från flygtrafik ligger på inte ens 100 kg per person och år.

Forskarna menar dock att de analyserade personernas beteende inte är unikt utan finns hos många andra ekonomiska, politiska och kulturella eliter och blir synlig i bland annat den globala ökningen av privata flygplan.

"FN fokuserar i det globala klimatavtalet på nationella utsläppsminskningar genom att de produkter och tjänster vi konsumerar skall bli mer klimatsmarta. Flygskamsdebatten fokuserar däremot på individens ansvar att konsumera mindre och mer miljövänligt. Detta drar uppmärksamhet till de globala eliternas förbrukning", säger Stefan Gössling, professor i turism vid Lunds universitet och huvudförfattare.

Enligt rapporten behöver samhället förhålla sig till en utveckling där en mindre grupp av “superemitters”, alltså individer som driver upp utsläppsnivåerna på grund av deras energiintensiva livsstilar, står för en stor och växande del av de totala utsläppen.

"Dessutom har dessa personer hög status och är en förebild för många. Deras livsstil är normsättande och identitetsstiftande. Framför allt unga människor drömmer om att resa världen runt på ett liknande sätt, utan att behöva bekymra sig om pengar."

Läs även: Politikforskaren: Freud kan få klimatförnekarna att tänka om


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST