Fotograf: Startup Grind Youtube

Han lärde Silicon Valley-bolag att skapa användarberoende – nu skriver han om hur man behåller fokus i distraktionens era

Först lärde beteendeforskaren Nir Eyal Silicon Valley-bolagen krokmodellens metoder att skapa "hjärnmonopol" genom att koppla produkterna till emotionella triggers som ensamhet och Fear of Missing Out, Fomo. Nu är han aktuell med boken "Indistractable" som precis som titeln antyder visar hur vi kan bryta distraktioner och därmed koppla oss loss från "kroken". Främsta metoden stavas timeboxing.

Sent ska syndaren vakna heter det som bekant och det får nog även sägas gälla beteendeforskaren Nir Eyal. 

Enligt brittiska The Guardian har han ända sedan sin först bok bok "Hooked: How to Build Habit Forming Products" 2013 hjälpt alltifrån mjukvarugiganten Microsoft till betaljätten Paypal att genom sin så kallade krokmodell lära Silicon Valley-bolag att koppla produkter till emotionella triggers som ensamhet och Fear of missing out, Fomo.

Men i en The Guardian-intervju tillbakavisar han alla påståenden om hjärnkontroll samt att han ska ha lärt techbolag hur man kidnappar våra hjärnor.

Timeboxa och bryt distraktionen från mobilen:

- Timeboxing-metoden går ut på att planera veckan minut för minut. Använd appar som Clockify, Focuslist eller rentav Googles kalanderfunktion för ändamålet.
- Gör upp åtaganden vid tidpunkter på dagen när du visar störst benägenhet att "slacka". Använd även appar som gör att du kan ställa in att inte få access till vissa webbplatser under dessa tidpunkter.
- Börjar du väl känna dragningskraft till en distraktion fråga dig då vad som orsakar den. Det vill säga rör det sig om interna eller externa faktorer eller rentav planeringsproblem.
- Utsätt dig för distraktionen i 10 minuter för att ta reda på varför den triggar igång just dig.
- Fokusera på känslan som uppstod innan du kände behovet av distraktionen och skriv ned det.
- Kommer du trots allt timeboxande fram till att du regelbundet ändå vill ägna tid en viss distraktion är det kanske bäst att inse att just den distraktionen tillför något som du behöver i ditt liv.

"Kidnappning är vad som som skedde med 9/11. Det är inte Facebook – lägg av", säger Nir Eyal till The Guardian.

Idag, sex år senare, när larmrapporterna duggar tätt om hur beroende vi har blivit av våra smarta telefoner och surfplattor har han nyligen kommit ut med boken "Indistractable: How to Control Your Attention and Choose Your Life".

Enkelt förklarat är den en slags guide till hur vi kan behålla fokus i en värld av ständiga distraktioner.

Även om hans första bok lärde företag hur man genom emotionella triggers gör människor beroende av produkter hävdar Nir Eyal att boken snarare gick ut på att bygga positiva vanor samt uppmuntra företag till att förbättra människors liv.

Oavsett hur det egentligen är med den saken går nya boken ut på att hjälpa mänskligheten att utveckla färdigheter som håller distraktionerna stången.

Nir Eyal tycker även att det är hög tid att slopa ordet beroende när det gäller techområdet i det att de flesta av oss inte är beroende alls, utan snarare ägnar oss åt överanvändning av teknik.

"Beroende i människors hjärnor innebär hjärnkontroll. Och när du säger att det har gjort dig beroende, att det har kidnappat min hjärna...så överger du ansvar. Det kallas inlärd hjälplöshet", säger han till The Guardian.

Beteendeexperten hävdar också att det förs mycket skrämselpropaganda kring teknik just nu, men att den framförallt kommer från människor som vill kunna dra nytta av de ekonomiska drivkrafter som gömmer sig bakom rädsla.

Han tycker också att det är underligt att inte fler ser igenom att techlarmet bara är en återupprepning av en uråldrig berättelse där man bara så sent som på 1950-talet ansåg att serieböcker inte bara minskade barns uppmärksamhet, utan också ökade risken för mental ohälsa med självmord som den yttersta konsekvensen.

Resonemanget lyder därmed att distraktion är ett så gammalt problem att det vida överstiger allt vad teknik heter.

Beetendeforskaren nämner bland annat en amerikansk studie från 2014 som visade att om någon blir lämnad i ett rum, utan annan möjlighet till tidsfördriv än att ge sig elchocker valde 67 procent av männen och 25 procent av kvinnorna att göra det.

Poängen är att då vi kan gå långt för att undvika att behöva handskas med känslor av obehag och det egentligen bara är att kasta bort telefonen eller genomgå en digital detox för slippa obehaget måste vi snarare lära oss att få bukt med de psykologiska skäl som ligger bakom att vi jagar distraktioner.

Just det här med att sluta anklaga teknologin för ens tillkortakommanden utgör ett centralt tema i boken, enligt The Guardina.

Förutom en rad praktiska tips om hur vi kan motstå externa triggers anser tidningen att bokens viktigaste budskap är att adressera olika psykologiska interna triggers som nyttjas av techbolag.

I boken föreslår Nir Eyal sin nya timeboxing-metod för att komma åt problemet.

Enklet förklarat går metoden ut på med hjälp av appar och verktyg bryta ned en vecka i minuter, fundera vad som gör att du känner en distraktion och medvetet utsätta dig för den för att få reda på varför du tilltalas av distraktionen och därmed enklare kunna göra dig fri från densamma.

Resonemanget lyder att du inte har rätt att kalla något för en distraktion innan du ens vet vad du blir distraherad av.

Läs även: Glöm pekfingervalsen - så skriver du snabbare på mobilen


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST