Fotograf: TT

Så mycket sänker statliga bolånejätten boräntorna idag - lägsta räntan nu under 1%

Sänker - igen.

Statliga bolånejätten SBAB har beslutat sig för att sänka sina bolåneräntor för längre räntetid. Räntan sänks med 0,1-0,3 procentenheter.

Sänkningen rör 1, 2, 3, 4, 5, 7 samt 10 års räntebindningstid.

SBAB sänkte senast bolåneräntorna den 17 september.

"Sedan vi senast sänkte bolåneräntorna har det blivit ännu tydligare att marknaden förväntar sig att det låga ränteläget kommer att bestå under lång tid och det påverkar SBAB:s upplåningskostnader. Denna sänkning medför att alla våra listräntor nu ligger under 2 procent. För kunder med bolån på 1 mnkr eller mer och med en belåningsgrad på högst 60% är vår bolåneränta med 2 och 3 års bindningstid nu endast 1,09 procent. För Grönt bolån kan den bli rekordlåga 0,99 procent", säger Klas Danielsson, VD SBAB i en kommentar.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST