Fotograf: Unsplash

Det största misstaget många gör när de inte får jobbet

Att fråga varför du inte fick jobbet har många nackdelar och inga fördelar om du hoppas få andra jobb hos arbetsgivaren. Det hävdar Terina Allen, som i rollen som strateg och managementkonsult har hjälpt många företag att fatta beslut om vilken person som är mest lämplig att tillträda en viss position.

Efter beskedet att du inte får ett visst jobb gäller det att inte låta känslorna gå överstyr och begå det ödesdigra misstaget att ringa upp intervjuaren och fråga "varför du inte fick jobbet".

Det hävdar strategen, managementkonsulten, chefscoachen och föreläsaren Terisa Allen i en Forbes-artikel.

Hon är vd för konsultbolaget ARVis Institute som bland annat fokuserar på att hjälpa ledare att identifiera kompetens som kan ge positiva förändringar i organisationen.

Terina Allen hävdar att även om det känns helt naturligt att ringa upp för att få reda på varför man inte får ett visst jobb är det största problemet med det att det får dig att framstå som desperat.

Dessutom är frågan så bred och icke-specifik att den ger utrymme för alla tänkbara svar.

Oavsett vilket svar du får är själva poängen att ingen av svaren kommer få dig att känna dig bättre. Det enda syftet med frågan är ju egentligen att få höra att det var ett "misstag att inte anställa dig."

Läs även: Så klär du dig bäst för jobbintervjun – enligt modepsykologen

Terina Allen om någon vet vad hon pratar om - hon har varit såväl jobbsökaren som ville ha ett visst jobb och begick misstaget att fråga "varför hon inte fick det" som den rekryterande chefen som måste plöja hundratals ansökningar för att fatta beslut om vilka som ska intervjuas och vem som ska anställas.

Problemet är också att när du väl har ställt frågan "varför du inte fick jobbet" är den negativa spiralen igång. Intervjuaren berättar mer ju fler frågor du riktar mot honom/henne.

Och ju mer du pushar om detaljer, desto mer osäker framstår du.

Det säger sig själv att osäkerhet inte är det budskap du vill sända ut till en tilltänkt arbetsgivare, då det bara gör intervjuaren ännu mer säker på att det var rätt val att inte anställa dig.

Känner du dig ändå så frustrerad att du inte kan motstå frestelsen att ringa och fråga något rekommenderar Terina Allen snarare att diskutera intervjun och den kommunikationsstil som du har förmedlat.

Så här föreslår Terina Allen att det kan gå till:

1. Börja med att konstatera att du inte blev vald för tjänsten.

2. Säg att du respekterar deras beslut att rekrytera den de anser bäst för teamet.

3. Tacka för att du ändå fanns i åtanke.

4. Säg att du kontaktar intervjuaren för att du befinner dig på en "personlig resa" med att anpassa din intervju- och kommunikationsteknik där du tror att denne befinner sig i positionen att han eller hon kan ge värdefulla råd.

5. Säg att du skulle uppskatta om intervjuaren kunde ägna några minuter dela med sig av sina tankar om hur du kommunicerade under intervjun och vad som kan förbättras i det avseendet.

Enligt Terina Allen fungerar modellen betydligt bättre än frågan "varför du inte fick jobbet" eftersom det kan finnas mängder av skäl till att just du inte blev anställd.

En ytterligare anledning till att man inte bör ställa den frågan är för att man inte vill betunga intervjuaren med att komma på skäl.

Särskilt inte med tanke på att vederbörande kanske inte ens vet den direkta orsaken till att man inte anställde dig och därmed kanske inte ens ger sanningsenliga svar på frågan.

Lyckas du bara hålla frustrationen stången att inte fråga "varför du inte fick jobbet" minimerar du också den påverkan som avslaget får på dig.

För att snabbt kunna gå vidare i ditt jobbsökande hjälper det också att inse att rekryteringsbeslutet ligger bortom din kontroll och att om du inte blir vald är det bäst att göra din egen bedömning av varför du inte gick vidare.

Terina Allen insåg till slut att bara att komma på intervjuer är en prestation i sig och att det ofta kan vara så att betydligt mer kvalificerade människor inte ens blir kallade till intervjun.

Läs även: Sluta tidsplanera och börja uppmärksamhetsplanera – för att bli mer produktiv


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST