Fotograf: Pixabay

Fler tror på stigande bostadspriser

Trenden med en fortsatt tro på stigande bostadspriser fortsätter, enligt Hemnets köparbarometer.

Det visar Hemnets köparbarometer, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

”Vi tar fasta på att trenden med en fortsatt ökad tro på stigande bostadspriser fortsätter, som den gjort månad för månad hela 2019. Detta följer också mönstret vi ser i bland annat priser, att 2019 är ett år av återhämtning. Det ser mer och mer ut som om man lagt turbulensen 2017-2018 bakom sig”, säger Hemnets analytiker Erik Holmberg till Nyhetsbyrån Direkt.

Andelen som tror på stigande bostadspriser de närmaste sex månaderna ökar till 32 procent i oktober från 31 procent i september, medan andelen som tror på sjunkande priser stiger till 18 från 17 procent.

Därmed är det fortsatt 14 procentenheter fler som tror på stigande än sjunkande priser, vilket är den största övervikten sedan september 2017, då barometern först genomfördes. Även andelen som tror på stigande bostadspriser är den högsta sedan dess.

”Vi får konjunktursignaler med allt fler tecken på en avmattning, men det ser egentligen inte ut att få så stor effekt på bostadsmarknaden. Det kan delvis bero på lägre räntor, men vi har också tidigare sett att man kommer över nedgångar rätt snabbt och det ser ut att hända även nu. På många håll har man redan hämtat in prisnedgången hösten 2017. Det är gynnsamt att äga bostäder och det finns få alternativ”, säger Erik Holmberg.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST