Fotograf: VA Montage: Wikimedia, Ole Berg-Rusten / TT

Sällsynta jordartsmetaller kan brytas i Sverige – konflikt hindrar

De sällsynta jordartsmetaller som används i elbilar kan brytas mer miljövänligt i Sverige än i Kina. 

I Kina bryts idag 85 procent av de sällsynta jordartsmetaller som spelar en avgörande roll i elbilsproduktionen. Där har de miljöproblem med föroreningar som utvinningen orsakar.

En ny forskningsrapport visar att de sällsynta jordartsmetallerna kan brytas med betydlig mindre utsläpp och miljöpåverkan i Sverige jämfört med Kina. Detta framgår i Sveriges Radio.

Dessa sällsynta jordartsmetaller finns framför allt i Norra Kärr nära Gränna, och i nedlagda gruvor i Bergslagen samt Olserum i Småland.

Fördelarna med att bryta i Sverige är att lagstiftningen är strängare, det finns en bättre kontroll över restprodukter och utsläpp. Det finns även förhållandevis lite radioaktiva ämnen.

LKAB ser att nästan två procent av världsproduktionen kan brytas i gruvfall där det tidigare skett järnmalmsbrytning. De satsar nu på en pilotanläggning i Kiruna och Bergslagen.

I Norra Kärr där gruvbolaget ansökt om bearbetningskoncession finns det dock en starka motsättningar. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Jönköpings län, lokalbefolkning och miljöorganisationer är alla emot en gruvdrift då de ser miljörisker. 

Läs även: Granskning: Elbilar inte så miljövänliga som vi tror


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST