Fotograf: Unsplash

Debatt: Vi kräver att Sverige utlyser klimatnödläge

Klimatkrisen hotar hela vår existens. Vi kräver att Sverige utlyser klimatnödläge och agerar därefter, skriver företrädare för Greenpeace och We don’t have time med flera.

Det är dags nu. Vetenskapen har gett oss ett tydligt budskap; vår mänskliga civilisation riskerar att gå under om vi inte stryper våra växthusgasutsläpp. Vår vårdslösa hantering av jorden och dess liv har redan gjort att vi har förlorat många arter för alltid. Och även om vi kan återplantera träd kan vi inte återskapa den skog som har skövlats till det den en gång var. Vi är på god väg att förlora alla de förutsättningar vi behöver för ett rimligt liv,  av den anledningen att vi inte klarar av att förändra oss i tid.

Det är dags nu. Det här är inget som bara kan sopas under mattan; klimatkrisen hotar hela vår existens. Vi som undertecknar detta kräver förändring. Vi kräver att Sverige utlyser  klimatnödläge och agerar därefter. Det finns inte längre något utrymme för att förhala eller prioritera andra frågor. Att utlysa klimatnödläge får inte ses som en symbolisk handling, utan som katalysator för kraftfulla klimatåtgärder. Det innebär därmed en skyldighet från alla politiska instanser och myndigheter att agera kraftfullt. Det innebär att regering och riksdag måste ta till akuta åtgärder för att minska utsläppen. Detta nödläge behöver motsvara ett ökat beredskapsläge, där vi på alla samhällsnivåer snabbt kan genomföra de klimatåtgärder som krävs, mobilisera nödvändiga resurser och undanröja hinder för dessa.  

Klimatnödläget bör ses som ett effektiviserande verktyg för att vidta följande åtgärder omedelbart:

  • Klimatskadliga subventioner fasas ut
  • Stoppa all statlig nyfinansiering av fossila verksamheter samt divestera från nuvarande fossilt ägande i stat, myndigheter och statliga bolag
  • Stoppdatum för försäljning av nya fordon med förbränningsmotorer och för försäljning av fossila bränslen senast år 2030
  • Avsluta alla stora projekt som kommer att leda till högre klimatutsläpp, såsom expansioner eller nybyggnationer av flygplatser, nya motorvägar och annan infrastruktur för fossil energi
  • Storsatsa på förnybar energi och cirkulär ekonomi
  • Sätt mål för minskade konsumtionsbaserade utsläpp
  • Skydda och restaurera skogar och våtmarker så de blir kolsänkor
  • Utsläppsminskningar prioriteras inom samtliga myndigheter och departement
  • Inför en nationell klimatbudget med minst 10 % obligatoriska utsläppsminskningar per år.

Det är dags nu. Redan idag ser vi vad den globala upphettningen innebär. Människor över hela jorden drabbas av extremväder som torka, översvämningar och monsterstormar, med dödsfall och enorma skador som följd. Ju snabbare vi minskar utsläppen desto större chans har vi att begränsa skadorna. Som samhälle måste vi satsa på ett samhällsbygge som är hållbart på lång sikt, där vi respekterar planetens gränser och människors liv.

Det är dags nu. Alltför länge har politikerna prioriterat andra frågor. Vi kan inte längre investera i det som ökar utsläppen från växthusgaser. Vi kan heller inte låta svenska myndigheter satsa miljarder på att stötta fossila projekt i andra länder. Vi har inte råd med det. Koldioxidbudgeten är överskriden för länge sedan och nu måste vi rädda det som räddas kan genom att omedelbart stoppa fossila investeringar och istället satsa på en omvälvande hållbar omställning av samhället.  

Det är dags nu. Många har under det senaste året deltagit i och känner hopp tack vare de klimatstrejker där skolungdomar demonstrerar för sin framtid. Det är ett initiativ som resulterat i att ungdomar världen över själva visat vad ledarskap faktiskt innebär. Nu är det dags att vi vuxna växer upp och visar att vi lärt av de unga. Nu är det vår tur att att visa ledarskap som leder till verklig förändring och som för vårt samhälle framåt. Utlys klimatnödläge. Det är dags nu!

Parul Sharma, Sverigechef Greenpeace
Ingmar Rentzhog, CEO We don’t have time
Pia Björstrand, talesperson Klimataktion
Perikles Nalbantis, talesperson Föräldravrålet
Karin Sundby, ordförande Klimatriksdagen
Martin Hedberg, talesperson Omställningsnätverket


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST