Bild: Greenbytes vd och medgrundare Jonas Corné Fotograf: Greenbyte

Maxar vind och solkraftverk – ”det sker en enorm revolution”

De räknar med att kunna optimera en femtedel av all världens förnybara energi 2050. Greenbytes vindkraftverk står stilla 6 dagar per år, mot snittet 25 dagar.

BOLAGET HAR UTVECKLAT ett system för att övervaka och analysera vind- och solkraft i realtid för att optimera produktionen och få förnybar energi mer lönsam. Ambitionen är att bygga det mest framstående mjukvaruföretaget för förnybar energi.

”Vi hjälper kunderna samla in data om produktionen, var vind och sol är, oljetryck etc. Vi samlar även in annan för kunderna relevant information, som priset på el samt vind- och solförhållanden för framtida beslutsunderlag”, säger Greenbytes vd Jonas Corné.

I dag har cirka 7 procent av alla vindoch solkraftverk i Europa kopplat upp sig mot deras tjänster, år 2050 räknar de med 20 procent av all världens förnybara energi. De har precis etablerat ett kontor i USA och ska in i Asien.

”Vi har kunder i fyrtio länder, 95 procent av intäkterna kommer från utlandet. Det sker en enorm revolution inom förnybar energi, som vi inte ser lika mycket av här på grund av allt vatten.”

För Greenbyte är just marknadsandelen väldigt viktig. Ju mer data de samlar in, desto bättre beslutsunderlag kan de ge sina kunder. Siktet är inställt på att växa med 60 procent de närmaste åren. I dag är de åttio personer i Sverige, Spanien, USA, Storbritannien och Frankrike, omsätter 50 miljoner kronor och lägger pengarna på tillväxt. Den belgiska familjen Coltruyts investmentbolag Korys är investerare och bolaget utvärderar om det ska bli fler.

”Jag tror det kommer ske en konsolidering i branschen. Där vill vi vara med och spela en roll, för det krävs kapital och investerare”, säger Jonas Corné.

Utmaningen är att hitta duktigt folk, som arbetat inom tech och förnybart. Många anställda har bolaget hittat utanför Sverige. Det består därför av sjutton nationaliteter, från bland annat Spanien, England, Frankrike, USA, Kanada, Polen, Österrike, Mexiko och Indien.

Kundbehovet är oändligt, svårigheten är att bestämma vad de ska göra härnäst, uppger han. Eftersom de inte kan göra allt själva kommer de bygga en marknadsplats för utvecklare runt om i världen där dessa kommer kunna sälja sina tjänster ovanpå deras data.

”Det blir en appstore för förnybar energi med 5-10 tjänster vid starten i vinter. Vår förhoppning är att det blir ett ekosystem av smarta tjänster runt vår produkt.”

Visst vore det bra att kunna få förutsägelser om när en komponent går sönder och kunna beställa i förväg, få veta om ett verk står stilla så att man kan agera i tid.

”I snitt står ett vindkraftverk stilla i 25 dagar per år. I vår portfölj står de bästa bara stilla i 6 dagar.”

Målgruppen är storskaliga ägare av vindkraft och solceller.

Vad är roligast?

”När kunden med sin egen kreativitet använder produkten på sätt man inte förutspått.”

Här är alla E-prize-finalister 2019 – rösta på din favorit här!

Faktaruta

Bolag: Greenbyte.
Gör: Övervakning av vind- och solkraft.
Hemvist: Göteborg.
Vd och medgrundare: Jonas Corné.

ENERGIEFFEKTIVISERING

FÖRNYBAR ENERGI

HÅLLBARA TRANSPORTER


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST