Bild: Vd och medgrundare Björn Berg. Privatpersoner har kunnat styra sin elkonsumtion med Ngenics teknik i flera år. Fotograf: Ngenic

Räddare i nöden vid akut elbrist

På flera håll i landet slår elnäten i kapacitetstaken. Ngenic styr elen dit den bäst behövs.

”ENERGISEKTORN STÅR INFÖR stora problem. Vi har tagit fram en teknik där resurserna optimeras så att elen bara används när den behövs”, säger vd Björn Berg.

Akut elbrist hotar såväl stadsutbyggnad som nyetablering. Även om Sverige i dagsläget har elöverskott kan problem uppstå när förbrukningen är som störst. Elnätet har dessutom slagit i taket på många håll, vilket gör att det inte finns tillräckligt med kapacitet i ledningarna.

”Vårt mål är att bli den ledande aktören inom smarta energitjänster och digitaliseringen av energibolagens distribution av förnybar energi i norra Europa. Om fem år ska omsättningen ha ökat till över 100 miljoner kronor från 18 miljoner kronor 2019”, säger han.

Bland kunderna finns Upplands Energi, som valt att använda Ngenic för att fjärrstyra elen dit den bäst behövs under vinterns kallaste timmar i två projekt. Modellen bygger på att bland annat värmepumpar i villor kan stängas av den tid på dygnet då många lagar mat.

”Genom att minska värmeproduktionen en timme, sjunker innetemperaturen bara några tiondelsgrader på grund av trögheten i systemen, vilket inte märks, men mycket el frigörs.”

I ett projekt i Åre ska tillfälligt lägre värme i elementen göra att alla skidturister kan duscha varmt när de vill - och ändå spara cirka 250 MWh på årsbasis, enligt bolagets beräkning.

”Effekten har blivit att Upplands Energi beslutat att inte höja nätavgiften under överskådlig tid. I Åre sänker man fjärrvärmepriserna med 4 procent 2020 och 2 procent per år 2021 och 2022.”

Privatpersoner har sedan flera år använt Ngenics smarta termostat i en liten dosa. Den mäter faktorer som elpris och solljus och kan styra och övervaka elförbrukningen med en app.

”Vår teknik kommer vara till stor hjälp för energibolagen, som jobbar mycket i blindo i dag. Det är som att köra bil och titta i backen. Vi sätter på vindrutor och backspegel. Vi använder historiska data, ser framtiden och sätter på en servo på ratten så de blir självkörande.”

Vad är roligast?

”Elsystemen är världens mest komplexa konstruktioner, men alla förstår det och att man måste dela med sig för att klara av utmaningarna. Alla lyssnar på alla - det är unikt!”

Här är alla E-prize-finalister 2019 – rösta på din favorit här!

ENERGIEFFEKTIVISERING

Faktaruta

Bolag: Ngenic.
Gör: Smarta elnät. 
Hemvist: Uppsala. 
Vd och medgrundare: Björn Berg.

 

FÖRNYBAR ENERGI

HÅLLBARA TRANSPORTER


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST