Fotograf: VA montage: Simris Alg /Unsplash

Därför tokrasar algbolaget

Simris Alg rasar med 35 procent. 

Simris Alg, som odlar alger och som tillverkar kosttillskott, har beslutat att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner samt en riktad emission av teckningsoptioner om totalt cirka 57,5 miljoner kronor vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Motivet till nyemissionerna är primärt att erhålla resurser för att öka försäljningen via marknadsaktiviteter och etablera företagets produkter på utvalda marknader.

Företrädesemission uppgår initialt till cirka 37,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är garanterad upp till cirka 75 procent genom tecknings- och garantiåtaganden.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare 12,1 miljoner kronor under november-december 2020.

Den riktade emissionen av teckningsoptioner riktar sig till kvalificerade investerare. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Simris Alg ytterligare cirka 7,8 miljoner kronor. Investerarna som deltar har lånat ut 7,8 miljoner kronor till bolaget med en löptid till omkring november 2020, till en årsränta mellan 7-9 procent.

Simris Alg har samtidigt upptagit ett brygglån från huvudägare för att säkerställa det kortfristiga rörelsekapitalbehovet.

Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 14:00 kronor per unit, motsvarande 3:50 kronor per aktie. Teckningsoptionerna som ingår ger rätt att teckna aktier till kursen 4:50 kronor per aktie. Nyttjandeperioden löper mellan den 16 november och den 16 december 2020.

Måndagens besked förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som ska hållas den 10 oktober 2019.

Samtidigt som nyemissionerna meddelades sänkte Simris Alg sitt försäljningsmål för 2019.

Läs även: Forskare "hackar" fotosyntesen för att få plantor att växa sig större


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST